Sennepsfrøet

Verdens største trær i Sri LankaJesus spør: ”Hva skal vi sammenligne Guds rike med? Hvilken lignelse skal vi bruke? Det er som et sennepsfrø. Når det blir sådd er det mindre enn noe annet noe annet frø på jorden, men når det er sådd, vokser det opp og blir større enn alle andre hagevekster og får så store greiner at himmelens fugler kan bygge rede i skyggen av det” Mat 4:30-32.

Da vår styreleder, Jan Erik Lehre, talte over denne teksten i Misjonssalen i Oslo, viste han på frontveggen bildet du finner på forsiden av dette bladet. Bildet av et av verdens største trær som vokser på Sri Lanka.

Jesus sa til sine disipler: ”Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Hvis ikke hvetekornet faller i jorden og dør, blir det bare det ene kornet. Men hvis det dør, bærer det rik frukt.” (Joh.12,24) Lite forsto disiplene av det han sa den gangen, men i dag ser vi resultatet. Fra oppstandelsens morgen har millioner av mennesker trodd budskapet englene sa til kvinnene ved graven:. ”Han er ikke her, han er stått opp, slik som han sa.” (Matt 28,6) Ja, man regner nå med at mer enn 2,2 milliard mennesker bekjenner seg som kristne. Sennepsfrøet, hvetekornet har slått rot og veksten over hele jorden er større enn noen gang tidligere i historien.

I lignelsen om såmannen, sier Jesus at såmannen sår ordet. Det er derfor vi i Litteraturmisjonen, sammen med mange andre, har så stor tro på å spre Guds ord. Vi gleder oss over de som deler den samme visjon.