Noen ord til oppmuntring

av Roar Strat Haldorsen

Litteraturmisjonens arbeid er bare en bitte liten brikke i det store samspillet som heter Guds rikes vekst. Men en rask kalkulasjon viser at med arbeidere på trykkeriet, abonnenter på bladet, styrer for trykkeri og misjon, misjonærene og deres familier, distribusjonsapparatet, trofaste givere og stevnedeltagere, så kommer vi i alle fall til at omkring 3500 mennesker på en eller annen måte har tilknytning til Litteraturmisjonen.
Det viktigste er imidlertid ikke at de har tilknytning til oss, men at de er med på å formidle budskapet om Jesus Kristus og Guds rike ut til tusenvis av mennesker gjennom Guds ord.

Vi er kjent med den utrolige menighetsveksten vi har sett i Kina de senere år. Man regner nå med at omkring 25 % av Sør Koreas befolkning er evangeliske kristne. Eksplosiv vekst har funnet sted i det sørlige Afrika og Latin Amerika. Nå rapporteres det om omvendelser til Jesus Kristus (Isa al Masih) blant muslimer i en grad som vi aldri tidligere har sett. (referanse Dagen 14.02.12)

Det er også en misjonsvekkelse på gang blant evangeliske kristne. I 1994 ble misjonskurset Kairos utviklet på Filippinene. Et kurs som skulle hjelpe menigheter og organisasjoner til å få fokuset fra seg selv og mot de unådde folkeslagene. Disse kursene går nå sin seiersgang over jorden og holdes i omkring 40 forskjellige land. Nå også i Norge!

Tror vi Skriftens ord at ”dette evangeliet om riket skal forkynnes i hele verden til vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme”(Matt.24.14), er disse kursene, sammen med alt det andre positive misjonsarbeidet som skjer, med på å fremme Jesu komme. Så er vi heller ikke blinde for de destruktive kreftene i vårt eget land og ellers i verden. Derfor er vår bønn fortsatt: ”Maranta – kom Herre, kom snart.” (1.Kor 16:22)