Mitt møte med Sri Lanka

Reisebrev fra Linda Askeland:

Linda Askeland besøkte trykkeriet

Linda Askeland besøkte trykkeriet

Min hovedhensikt med denne reisen var å besøke New Life Literature, trykkeriet som Litteraturmisjonen eier. Jeg fikk se de ulike produksjonsavdelingene, og de ulike prosessene hver enkelt bok må gjennom, fra typesetting til ferdig innbundet bok. Jeg fikk anledning til å snakke med daglig leder, Mr Bandula. En flott gudsmann, mild med autoritet, en nobel kombinasjon som fremmer respekt.

Les videre

Svend Svendsen

FAKTA: Svend Svendsen har ansvar for It-parken, innkjøp, rekvisita og er sjåfør på trykkeriet. Han er utsendt fra menigheten Betel på Volda siden 2003. Gift med Roshani. Døtrer: Netmi, Sithma, Elizabet Katie

tekst og foto: Kathrine Svendsen

En stor lastebil kommer plutselig kjørende forbi oss i full fart på midtrabatten, etterfulgt Les videre