Svend Svendsen

FAKTA: Svend Svendsen har ansvar for It-parken, innkjøp, rekvisita og er sjåfør på trykkeriet. Han er utsendt fra menigheten Betel på Volda siden 2003. Gift med Roshani. Døtrer: Netmi, Sithma, Elizabet Katie

tekst og foto: Kathrine Svendsen

En stor lastebil kommer plutselig kjørende forbi oss i full fart på midtrabatten, etterfulgt av et par biler som ser sitt snitt til å komme raskere fram. Jeg sitter bare å stirrer på kjøringen og lurer på om dette går bra…

Vi er på vei til Colombo, hovedstaden i Sri Lanka. Svend Svendsen skal gjøre noen innkjøp til trykkeriet og for han har dette blitt hverdagen og det normale. –Som innkjøpsansvarlig har jeg ansvar for at vi har nok trykksverte, kjemikaler og andre råvarer og da må jeg ofte ut å handle, forteller Svend og legger til at han vil hjem i god tid før ettermiddagstrafikken starter.

Travle dager
Vel tilbake på kontoret er det mye som venter. Et par arbeidere har noen spørsmål angående bokpriser, selgere skal ringes, og noen trenger hjelp med data. Svend sitter sjelden stille og han tar ofte med papirarbeid hjem. Arbeidsdagen starter klokka 07:00 og er som regel slutt rundt kl 17-17:30, da hentes han av sin kone Roshani og de kjører hjem sammen.

–De første årene kunne det ofte bli lange dager, minnes Svend. – Det er alltid arbeid som skal gjøres og jeg jobbet ofte overtid. Nå som jeg har familie begrenser det seg naturlig med barn som skal ha hjelp til lekser og familie som må tas hånd om.

For meg er det viktig å være et forbilde og vise samfunnet at man kan leve et naturlig liv med et handikapp.

For meg er det viktig å være et forbilde og vise samfunnet at man kan leve et naturlig liv med et handikapp.

Et forbilde for handikappede
Å ha en handikappet sjef var nok uvant for mange i begynnelsen. Selv ønsker Svend å tone ned hele saken. I tillegg til færre fingre, har han ikke håndledd og mangler sidesyn. Dette hindrer ham absolutt ikke i hverdagen, hverken på trykkeriet eller på veiene i Sri Lanka.

–I det daglige tenker jeg ikke på handikappet, sier Svend. Før var jeg nok veldig sta og skulle gjøre alt selv, nå bryr jeg meg ikke så mye, sier han.

–For meg er det viktig å kunne vise samfunnet og være et forbilde og vise at man kan leve et naturlig liv med et handikap. Det imponerer nok mange, mener Svend, som kan fortelle at på Sri Lanka blir de fleste handikappede stuet vekk og sett på som ubrukelige. – En gang ble jeg stoppet av politiet og fikk spørsmål om hvordan jeg klarte å kjøre med mine hender? Jeg forklarte, på singalesisk, at det gikk helt greit. Politiet ble skikkelig stolt over at jeg snakket språket deres, sier Svend og ler.

Praktisk misjonstjeneste
Svend brenner for å få ut Guds ord og ser trykking av bibler og annen kristen litteratur som en viktig del av dette. – Da jeg kom i 2003 jobbet jeg mest med data. Hele dataparken har de siste årene gjennomgått en oppgradering, noe som er veldig positivt, forteller han. I tillegg jobber han stadig med å forbedre kapasitet og kvalitet på nettverket. Strømmen går av og til og da er det viktig å være forberedt.

Snakker språket
Singalesisk er veldig forskjellig fra norsk. Som en av de få misjonærene på trykkeriet, snakker og skriver Svend i dag språket flytende. – For det første har jeg fått en helt annen kontakt med de lokale medarbeiderne. De kommer ofte og snakker med meg, det er en tillitsærklæring. Dessuten foregår produksjonsmøtene på singalesisk, sier han. Familien har alltid hatt inntrykk av at han snakket språket flytende, men det var helt til hans kone Roshani lattermildt begynte å fortelle historier om Svends språkfeil. Blant annet hadde han sagt noe uheldig om svigermor., men hun la fort til at Svends singalesisk er blitt mye bedre.

Langtidstjeneste
Når kontrakten til Svend går ut til sommeren 2012 har han tilsammen vært ni år på trykkeriet. Med en singalesisk familie sier Svend selv at han er mer knyttet til landet enn kanskje andre. – Jeg ba Herren om en stadfestelse om jeg skulle bli værende her ute. Det gjorde Han virkelig da jeg fikk Roshani og jentene, sier Svend, som føler seg velsignet som kan stå sammen med familien i tjenesten.

1 tanke på “Svend Svendsen

  1. Tilbaketråkk: Litteraturmisjonens sommerstevne 2018 | Litteraturmisjonen

Det er stengt for kommentarer.