Millioner har ennå ikke hørt evangeliet

Gud trenger arbeidere

Av Roar Haldorsen Strat

En søndag i oktober var prekenteksten i kirken hentet fra Lukas 10. Her sender Jesus ut de 72. Samtidig sier han: ”Høsten er stor, men arbeiderne er få. Be derfor høstens Herre at han vil drive arbeidere til sin høst.”

Vi vet alle at det enda er millioner av mennesker som aldri har hørt evangeliet. Dette kaller på nye arbeidere. Jesus sier ikke: Predikanter, pastorer, evangelister eller misjonærer.

Det er ingen ting i veien med disse titlene og de viktige oppgavene slike mennesker har, men det er altså ytterligere arbeidere i hans vingård som trengs. Moderne misjonsstrategi har sett, at der hvor ”profesjonelle åndelige mennesker” ikke kommer inn, kan arbeidere som ingeniører, helsepersonell, agronomer, forretingsfolk, engelsklærere etc. komme inn. Disse får betegnelsen ”teltmakere”. Paulus var teltmaker og jobbet med sin profesjon samtidig som han formidlet evangeliet og etablerte menigheter. I Litteraturmisjonen trenger vi også profesjonelle arbeidere. Vi ber nå om å få trykkere, folk med erfaring fra bokbinderi og ikke minst salg og administrasjon som kan arbeide på vårt trykkeri på Sri Lanka. Vi gleder oss stort over økt kvalitet på trykksaker og effektivisering på mange plan. Noe som gjør at vi øker produksjonen av bibler og annen litteratur år for år. Men vi trenger som sagt flere profesjonelle arbeidere.

Takk for at du vil stå med oss og be om at Høsten Herre også driver nye arbeidere ut til Sri Lanka. Vårt mål er at vi skal ha åtte nye arbeidere der ute innen neste høst.