Vinn – vinn

2012-02 biblerEt uttrykk som ofte brukes når man snakker om samarbeid, er ”vinn – vinn”. Flere parter har nytte av å stå sammen om felles mål. Paulus skriver i brevet til Fillipperne 2.22 om Timoteus: ”Han arbeidet for evangeliet sammen med meg, …”.
Noe av grunnen til at evangeliet de siste tiår har hatt så kraftig fremgang,er at flere og flere organisasjoner har sett betydningen av samarbeid. Denne utviklingen har vi også sett i Litteraturmisjonen. Adventiv Cross Cultural Initiativ (ACCI), har rekruttert arbeidere til trykkeriet på Sri Lanka. Fra Norge har Orientmisjonen og Asia Link gitt gode bidrag. Bible pour la Chine i Sveits har støttet flere prosjekter. Vi har også fått store personlige gaver fra USA og Norge. Gjennom styremedlemmer fra Misjonssambandet, Ungdom i Oppdrag, De frie venner, Frikirken, Frontiers og Operasjon Mobilisering har arbeidet fått stor bredde. For øvrig er Litteraurmisjonen knyttet til nettverket til NORME (Norsk Råd for Misjon og Evangelisering).

Den siste samarbeidspartneren vår er IBRA Radio ved daglig leder Jan Nestvold her i Norge. IBRA sender evangeliet over hele Midt Østen og har et stort nettverk der. Tusenvis av mennesker kontakter dem hvert år etter å ha hørt evangeliet over eteren. Det er derfor en stor glede og oppmuntring at vi nå kan sende deres kontaktpersoner i flere land hele containere (38.000 eks) med arabiske Nytestamenter. Foruten å distribuere disse til folk som henvender seg til dem, har de også team som går fra dør til dør og tilbyr Injiil (NT) på arabisk.

Roar Haldorsen Strat