Rapport og oppfordring fra 2012

2012-1 Arabiske nytestamenterav Arnfinn Holten, daglig leder

Vær med å spre Bibelen – verdens viktigste bok!
I 2012 tykket vi Bibler og nytestamenter til Kina, arabiske land, India og på en rekke minoritetsspråk
Guds ord på kinesisk

Husmenighetene og andre kristne i Kina har et stort behov for bibler. Det oppmuntrende er at mange kommer til tro når de får sin egen bibel. Derfor har Litteraturmisjonen besluttet at vårt trykkeri nå før jul skal begynne trykkingen av 100.000 store og 100.000 små bibler på kinesisk.Disse skal være ferdige i løpet av 2013. Vi har allerede mottatt en stor gave på kr 600.000 fra en giver til dette. En annen giver har antydet en tilsvarende gave. Dessuten har vi mottatt en testamentarisk gave på kr 230.000. Organisasjonen Bibles pour la Chine i Sveits har lovet å finansiere 50.000 store bibler. Til dette prosjektet gjenstår finansiering på kr 365.000.- Ditt bidrag til dette prosjektet er kjærkomment! De små kinesiske biblene koster kr. 10.- og de store kr. 16.- å produsere.

Arabiske nytestamenter

Arabiske nytestamenter

Guds ord på arabisk
Litteraturmisjonen gikk i 2010 inn for å få trykket 200.000 eksemplar av Det nye Testamente på arabisk. I løpet av høsten blir de 174.000 eksemplarene som allerede er finansiert sendt til Midtøsten. Vi har fått forespørsel om ytterligere en ny container med 38.400 eksemplar. Til dette prosjektet trenger vi kr 345.000 til finansiering. Vil du være med å finansiere det? Et arabisk NT koster kr. 9,- å produsere.

Guds ord på minoritetsspråk
Litteraturmisjonen er en liten misjon, men vi har gode givere som ser behovet for å spre Bibelen. Det opplevde vi under sommerstevnet i år, og det har vi også opplevd på nytt i høst. Derfor våger vi å sette så høye mål for 2013 som det som er gjort nå. I tillegg til de nevnte prosjektene, er det aktuelt å trykke små opplag av bibler på språk som brukes av minoritetsgrupper. Litteraturmisjonens trykkeri New Life Literature på Sri Lanka har en betydelig kapasitet for bibeltrykking, men trykker også mye annen kristen litteratur for andre oppdragsgivere. Litteraturmisjonen har formidlet gaver til trykkeriet de siste årene som har gjort det mulig å modernisere trykkeriet vesentlig. Nå i år har man fått på plass tre bokbindings¬maskiner. Vi ber om forbønn for trykkeriet og for bibelproduksjonen der!