Men kva er det til så mange?

To fisker og 5 brød

Jesus trenger dine to fisker og fem brød for å gjøre et mirakel

Vi har vel alle opplevd situasjonar der vi føler at ressursane som vi disponerer er alt for små i forhold til oppgåvene som skal løysast. Det er tydeleg at læresveinane hadde det slik då Jesus bad dei om å gi folket mat. Eg synest eg ser korleis dei rista på hovudet og seier: Kva meiner du,Jesus, sjølv om du kunne kjøpe mat for ei heil årsløn (betaling for 200 arbeidsdagar) så ville ikkje kvar person få eit lite stykke. “Kor mykje har de då?” spurde Jesus. Les videre