Rapport fra 2013 Stor satsing på Markus evangeliet til India

Hjertelig takk til alle som står med oss, ber for oss og støtter oss økonomisk til trykking og utdeling av bibler!

I 2013 ble det ved Litteraturmisjonens trykkeri i Sri Lanka trykket 100.000 små (2 USD pr. stk) og 100.000 store (2,85 USD pr. stk) bibler på kinesisk, hvorav de siste 20.000 ble trykket og sendt rett over nyttår. Dette koster 2,8 millioner norske kroner.

Et annet viktig prosjekt er trykkingen av det nye testamentet (NT) på arabisk. Les videre