Rapport fra 2013 Stor satsing på Markus evangeliet til India

Hjertelig takk til alle som står med oss, ber for oss og støtter oss økonomisk til trykking og utdeling av bibler!

I 2013 ble det ved Litteraturmisjonens trykkeri i Sri Lanka trykket 100.000 små (2 USD pr. stk) og 100.000 store (2,85 USD pr. stk) bibler på kinesisk, hvorav de siste 20.000 ble trykket og sendt rett over nyttår. Dette koster 2,8 millioner norske kroner.

Et annet viktig prosjekt er trykkingen av det nye testamentet (NT) på arabisk. I løpet av 2011 og 2012 ble det trykket og distribuert ca 175.000 arabiske NT. Vi har et samarbeid med blant World Bible Translation Center om dette. Dette prosjektet fortsetter med styrke. Hvert NT koster 1,6 USD pr. stk. Vi har levert arabiske nytestamenter til kontakter i Egypt, Jordan, Libanon og Irak mv.

Vårt trykkeri trykker også Markusevangeliet på 13 forskjellige språk som brukes i India. I 2013 ble det trykket 2 millioner eksemplarer. De koster ca 70 øre (10 cent) pr. stk Vår samarbeidspartner World Bible Translation Centre ber om 1 million eksemplarer til i 2014. Mange steder brukes disse på kurs der menigheter lærer folk å lese.

Vi takker for forbønn for trykkeriet og for alle som er med å spre biblene. Takk for dine gaver og din støtte.

Arnfinn J. Holten
daglig leder, Litteraturmisjonen