Hilsener til jubileumsåret – del 2

Del 2 av 2
Litteraturmisjonen er 30 år. Her følger hilsener fra engasjerte medarbeidere.

Gunnar Christensen

Gunnar Christensen

– Jeg hadde lenge hørt om Sri Lankatrykkeriet, men det hadde ikke fenget mitt hjerte før i 2001. Da ble jeg invitert av en venn til å være med på biltur til Vestlandet. Der traff vi Solveig og Arthur Andås.

I samtale med Arthur, prekte han rett inn i mitt hjerte. Misjonstrykkeriet på Sri Lanka stod høyt for Arthur! Det var på den tiden diskutert om det skulle legges ned. Han ville nødig gi opp trykkeriet på Sri Lanka. Med stor ydmykhet og uten et vondt ord om de som ville legge ned, la han fram planene for fortsatt drift og stiftelsen av Litteraturmisjonen. Jeg gav respons og ble med til Sri Lanka i februar et halvt år senere.Da ble jeg grepet, og sidan har jeg vært på Sri Lanka 13-15 ganger. Mange ganger sammen med Gunnar Andås. Vi ledet ombygningene mellom 2003- 2009.

Oppgavene på Sri Lanka og vennskapet med Arthur, Solveig, Gunnar , Daya, Svend, Martin og alle de andre, setter jeg veldig stor pris på. Deres iver for å tjene Herren ved å trykke og spre bibler, har styrket min tro og overbevisning om at Gud er mektig til å gjøre det som for oss er umulig, men likevel mulig for alle dem som tror Herren, og setter sin lit til han. Alt ved trykkeriet på Sri Lanka er et godt eksempel på det.

Jeg har nå dessverre problemer med å reise så langt med fly, men jeg vil støtte Litteraturmisjonen så lenge jeg lever! Gratulerer med de 30 år!

I takknemlighet til Herren og til alle nevnte og ikke nevnte. –
Gunnar Christensen


 

Sporos 2014-1 14 bjarne helgesen

Bjarne Helgesen

– Arnfinn Andås er min onkel. Jeg besøkte ham og Hildur ved trykkeriet på Sri Lanka som 17-åring og ble der en måned. Da jeg var 23 jobbet jeg for NLCI i India i ett år. Da jeg var 26 år ble jeg spurt om jeg kunne tenke meg å bli leder for trykkeriet på Sri Lanka, siden lederen skulle reise hjem. Jeg ble der i seks år.

– Jeg har mange gode minner og mange gode venner fra arbeidet. På tross av lange dager og store utfordringer ser jeg tilbake på erfaringene med stor glede!


 

 

 

Jon Christian Robsrud

Jon Christian Robsrud

– Jeg hørte første gang om misjonen og trykkeriene i Sri Lanka og Japan gjennom min svigerdatters bestefar, Kristian Johnsen. Han var en god venn av Arnfinn og Hildur Andås og var formann for Nytt Livs Lys. Det varte ikke lenge før jeg var informert om virksomheten på Sri Lanka.

Likevel hadde jeg aldri drømt om at jeg skulle få lov til å reise ut og arbeide ved trykkeriet, men det skjedde i 1996. Jeg reiste da til Sri Lanka sammen med Bjarne Helgesen, som var Arnfinn Andås nevø.

– Jeg erfarte at det er sant det som jeg hadde hørt av andre: «Det er de som reiser som er privilegerte». De sju årene på Sri Lanka vil alltid være blant de rikeste årene i livet mitt. Det å få være med å spre Guds ord er et privilegium. Det var ikke problemfritt, men det løste seg alltid.

Høsten 2003 reiste jeg tilbake til Norge. Senere har jeg besøkt både trykkeriet og vennene jeg fikk på Sri Lanka mange ganger. Trykkeriet har i dag nasjonal ledelse og er et helt annet enn det var for 11 år siden, men målet er det samme; å spre Guds trykte ord til hele verden.

Jeg takker Gud for at jeg fikk lov å være med i dette arbeidet.