Hilsener til Jubileumsåret 2014 – del 1

Del 1 av 2
Litteraturmisjonen er 30 år. Her følger hilsener fra engasjerte medarbeidere.

Administrerende leder Bandula Jayamanne:

«Det var i februar 2010 at Gunnar Andås spurte meg om jeg ville overta ledelsen av trykkeriet New Life Litereature (NLL). Det var det ikke vanskelig å bestemme seg. Jeg så betydningen av dette viktige arbeidet.

Sporos 2014-1 06 bandula jayamanne med kone

Mr. og Mrs Jayamanne

Etter fire år er jeg fortsatt veldig begeistret over det ansvaret jeg har fått. I løpet av denne korte perioden har vi trykket hundretusener av bibler på mange forskjellige språk. Det som imidlertid oppmuntrer meg mest, er utsendelsen av bibler til minoritetsgrupper, som bare teller noen hundre familier, noen så små som bare 250. Det å se begeistringen hos disse, når de fåren bibel på sitt eget språk, fyller meg med takknemlighet.

Jeg takker Gud for at han valgte meg til å bli en del av dette arbeidet – å virkeliggjøre misjonsbefalingen som den Herre Jesus ga oss. Min stadige bønn er arbeid ved trykkeriet må vokse – med nye maskiner og ny teknologi, så vi kan nå enda flere mennesker i denne døende verden.

Jeg er stolt av å kunne være en del av denne 30-års feiringen.»

Familien Svendsen

Sporos 2014-1 07 svend svendsen med kone

Rhoshini og Svend Svendsen

Takk til dere som ber for og støtter arbeidet på Sri Lanka. For vår familie fikk dette arbeidet stor betydning på så mange måter.

Vi ser ut på verden og den trenger bare en ting, Guds Ord. Det er derfor med stor frimodighet jeg skriver at dere må stå på for Herren, hver ved godt mot.

Vi hilser dere med Jesaja 40,31: «Han som venter på Herren får fornyet styrke.»

Fra Norge

Astrid og Martin Mosvold:

– Jeg har vært involvert i Litteraturmisjonen på Sri Lanka i noen år nå. Jeg er gift med Astri med pikenavn Andås. Hun er kusine til Arnfinn og Arthur Andås, og det er nok hovedsakentil at jeg har blitt involvert. Vi har vært gift i snart 58 år, og har reist til forkjellige misjonsmarker i verden de siste årene.

Astrid og Martin Mosvold

Astrid og Martin Mosvold

– Tre ganger har vi besøkt Sri Lanka, og det er vi glade for. Jeg, Martin, har alltid likt å se med egne øyne hva som foregår på arbeidsplassen, og hvordan hjelpen jeg gir blir brukt. Det er store forbedringer å se på trykkeriet fra da vi var der første gangen, takket være Guds velsignelse og mange menneskers giverglede og iherdige innsats gjennom mange år. Det var godt å se kontorene og trykkeriet fungere så bra da vi var der i 2013, sammen med Martins søster og hennes mann, Esther og Anton Ringøen.

Omkring 25 årsjubilèet for Litteraturmisjonen reiste vi også til New Dehli, India og var med på å velsigne tusenvis av Bibler fra trykkeriet. Vi delte ut flere hundre av dem til pastorer som kom til Grace Bible Institute hvor Paul og Anna Pillai og barna driver et fantastisk arbeid. Behovene for Guds ord er enorme, og Gud elsket hele verden – derfor gav Han sin sønn, Jesus. Kassene som ble sent til Afrika med kristen litteratur gjennom SIM var en positiv opplevelse.

Familien Daams arbeid med bibeloversettelser gjennom Wycliffe til stammer på øyene i Stillehavet er vi også takknemlige for.

Vi kan nevne mye mer, men Litteraturmisjonen vet selv hvor biblene som er trykket har blitt sendt.

«For så mange som Guds løfter er,
i Ham har de fått sitt ja,
og ved Ham får de og sitt amen.
Gud til ære, ved oss!»