Bønnen om 1 million US dollar

Sporos 2014-1 04 trykkeriet i 1984

Bibeltrykkeriet i 1985

Bibeltrykkeriet på Sri Lanka er 30 år. Gunnar Thorsten tjente som misjonær og leder ved trykkeriet fra 1984 – 1993 med familien. Her tar misjonshelten et tilbakeblikk.

Når vi nå ser tilbake på 30 års drift av bibeltrykkeriet, New Life Litterature, på Sri Lanka, så er det med takk til Gud for alle de under som har skjedd. Les videre

Pionerene på Sri Lanka

Terror og krig er stadig i nyhetsbildet de årene borgerkrigen er i Sri Lanka. Men Gud holder sin hånd over modige pionerarbeidere de første årene.

Sporos 2014-09 Gunnar og Magnhild Thorstensen

Gunnar og Magnhild Thorstensen med barna Stig og Siri og Hildur og Arnfinn Andås

Gjennom natten til den 21. august 1984 kruser det store flyet fra Pakistan mot Colombo. Ombord er to familier, fire voksne og åtte barn. Les videre