Etterskrift (bønnen om 1 million US dollar)

Gunnar Thorstensen rapport fra trykkeriet oppstart er spennende lesning. Men mye er skjedd siden da. Rapporten fra Gunnar Thorstensen inneholder enda flere detaljer og navn på folk som gjorde en formidabel innsats for å etablere og videreføre arbeidet.

Gud sendte arbeidere fra bl.a. Sverige, Canada, USA, Australia, Holland, Bangladesh, Tyskland og ikke minst fra Norge, der vi vil nevne Rebecca og Victor Tuntvedt Westrum, Anita og Torbjørn Hamre, Kjersti og Vidar Aronsen, Bjarne og Hanne Lisbeth Helgesen, Jon Christian Robsrud, Irene og Trond Frestad. Mange mennesker har i årenes løp både bedt for og gitt til trykkeriet. Vi vil spesielt takke Astri og Martin Mosvold for store gaver. Takk må vi også gi til ingeniør Gunnar Christensen for det arbeidet han har lagt ned i senere år i modernisering av bygningsmassen.

Trykkeriet fremstår nå som et moderne anlegg som vi er stolte av. I denne rekken inngår også Arne Sandvik som med sin grafiske kompetanse år etter år har reist til Sri Lanka og bistått med service og vedlikehold av maskinene, takk også til Kjell Årre. Etter at Litterarturmisjonen overtok driften i år 2000, har Arthur Andås (bror til Arnfinn) og hans sønn Gunnar (styreleder for trykkeriet) gjort en uvurderlig innsats for å utvikle trykkeriet til det det er i dag. Vi vil også nevne Daniel Kort, og ikke minst Svend Svendsen som har arbeidet ved trykkeriet i 11 år. Daniel er fortsatt involvert i driften fra Tyskland.

To fisker og 5 brød

Jesus trenger dine to fisker og fem brød for å gjøre et mirakel

Med en dyktig stab under ledelse av Mr. Bandula har produksjonen stadig økt. 2013 ble et rekordår når det gjaldt produksjon og lønnsomhet. Ordrebøkene for 2014 er så godt som fulle. All ære til Gud!

av Roar Haldorsen Strat