Bønnen om 1 million US dollar

Sporos 2014-1 04 trykkeriet i 1984

Bibeltrykkeriet i 1985

Bibeltrykkeriet på Sri Lanka er 30 år. Gunnar Thorsten tjente som misjonær og leder ved trykkeriet fra 1984 – 1993 med familien. Her tar misjonshelten et tilbakeblikk.

Når vi nå ser tilbake på 30 års drift av bibeltrykkeriet, New Life Litterature, på Sri Lanka, så er det med takk til Gud for alle de under som har skjedd.

På årsmøtet for Nytt Livs Lys i 1983 delte Arnfinn Andås sin visjon om å starte opp et trykkeri også på Sri Lanka. Trykkeriet i Japan var allerede i full drift. Bønner steg opp til vår himmelske Far – bønn om 1 million US dollar til dette arbeidet. Det var stor begeistring for å starte opp et slikt arbeid.

1984
I midten av februar møttes Arnfinn og Hildur Andås, Cliff Reimer og jeg (Gunnar Thorstensen) på Sri Lanka for å se på forholdene og snakke med myndighetene. Vi hadde en felles visjon om å starte opp arbeidet på sommeren/høsten samme året. Den 21. august landet Bo og Nina Martinsson fra Sverige og jeg og min kone Magnhild fra Norge, på Katunayake flyplassen i Colombo, til sammen 11 mennesker, 4 voksne og 7 barn.

Arnfinn og Hildur, som hadde ankommet et par dager tidligere, møtte oss på flyplassen midt på natten og tok oss til et gjestehus i Negombo, litt nord for Frihandelssonen (Free Trade Zone) i Colombo. Allerede dagen etter startet arbeidet. Det ble møte med myndighetene for Frihandelssonen, søk etter et sted å bo og mange andre praktiske ting måtte ordnes. Vi hadde bare turistvisum, så mye måtte klargjøres så snart som mulig. Etter to dager fikk vi leid et hus og flyttet så fra gjestehuset.

For å få oppholdstillatelse måtte vi signere en avtale med myndighetene i Frihandelssonen om at vi hadde leid et område innen sonen. Men for å leie området måtte vi ha penger, men skulle vi få penger inn i landet måtte vi ha en bankkonto, men skulle vi få det måtte vi ha oppholdstillatelse. Denne sirkelen var det vanskelig å komme ut av.

Gud hjelper oss å åpne bankkonto
En dag dro Arnfinn og jeg til Colombo med en bønn i hjertet om at Gud måtte hjelpe oss med å få åpnet en bankkonto. Vi ble enige om først å prøve den hollandske banken. I det vi gikk inn møtte vi en mann på vei ut – en mann som Arnfinn kjente, men som vi ikke visste var i Sri Lanka på det tidspunktet. Denne herremannen (fra USA) fikk høre vårt problem og tok oss så med til banksjefen, introduserte oss og hjalp oss til å åpne en bankkonto. Gud har sin fullkomne timeplan!

Da vi kom tilbake til Negombo kom min Magnhild løpende imot oss og sa at det var en telefon fra Norge. Hvem visste om vårt telefonnummer, med en vanligvis brutt linje?. Beskjeden var: «Vi har 7,4 mill Rupees/ 1 mill NOK» (det trykkeriet kostet). Nå var spørsmålet hvilken BANKKONTO de skulle sendes til? Her så vi Guds «timing» igjen!

Trykkeriet blir registrert
Det neste vi måtte gjøre var å etablere et firma. Med hjelp av en advokat skrev vi et etablerings dokument «Memorandum and Articles of Assosiation» og fikk dette registret i foretaksregisteret. Mannen som registrerte firmaet kom med følgende kommentar: «Dette er første gangen jeg har registrert et firma i Sri Lanka som skal trykke bibler. Jeg er overrasket over at myndighetene har tillatt dere å komme hit – men må Gud velsigne dere.»

Registrerinsdatoen var 18.oktober 1984
Advokaten kommenterte etter registreringen: «Dere har i løpet av noen få dager klart det vi trenger måneder på!» Ja, dette fikk vi til, men det var på grunn av det Gud hadde planlagt. Han gjorde det – ikke vi. I etableringsdokumentene kom det helt klart fram at New Life Literature skal: «Trykke, eksportere og markedsføre bibler, nytestamenter og annen kristen litteratur.» Vi hadde ikke skjult noen ting for myndighetene i dette buddhistiske landet. Arnfinn og jeg kjøpte en aksje hver til 10 Sri Lanka rupees (5 øre) og så holdt vi generalforsamling for aksjonærene. I dette møtet, med bare to aksjonærer, ble Arnfinn Andås valgt til styreleder og jeg til direktør.

Bønnesvaret
31. oktober 1984 ble leiekontrakten med myndighetene undertegnet av Arnfinn og meg. Samtidig med dette luftet vi også ønsket om ikke å bygge på det tildelte området, men heller kjøpe en fabrikkbygning som ble kalt «Playhouse Design» som lå i «Område 1». Dette nektet myndighetene oss og fastholdt at vi måtte bygge på det området vi hadde leid. Men vi ba over dette hver morgen resten av året.

En morgen leste jeg 1.Joh 5:14-15: «Og dette er vår frimodige tillit til ham: at han hører oss når vi ber om noe som er etter hans vilje. Og når vi vet at han hører oss hva vi enn ber om, så vet vi at vi allerede har det vi har bedt ham om», – og vi priste Herren for at Han hadde hørt våre bønner og ville gi oss «Playhouse Design».

To dager senere fikk vi et brev fra administrasjonen i Sonen om at vi kunne få kjøpe «Playhouse Design!» Vi flyttet inn i mai 1985 og like etterpå begynte maskinene å komme fra forskjellige land. Det var en kjempejobb å få både trykkemaskinene og maskinene i binderiet på plass.

Gunnar Thorsensen og Arnfinn Andås underskriver kjøpekontrakten.

Gunnar Thorsensen og Arnfinn Andås underskriver kjøpekontrakten for Playhouse Design.

Vi startet produksjonen på høsten og 15. januar 1986 kunne vi sende ut vår første produksjon av kinesisk/engelske nytestamenter!

1 million US dollar
Da jeg i 1986 reiste hjem til Norge en tur, viste regnskapene at verdien av bygninger og maskineri var 1 million USD.

Gunnar Thorstensen

2014-1 Bibeltrykkeriet før og nå

Bibeltrykkeriet før (1985) og nå (2014)

 

1 tanke på “Bønnen om 1 million US dollar

  1. Tilbaketråkk: Medarbeidere siden oppstarten 1984 | Litteraturmisjonen

Det er stengt for kommentarer.