Markusevangeliet som lesebok i India

I 2013 trykket vi 2 millioner Markusevangelier på 13 forskjellige språk og dialekter i India. Disse ble distribuert via vår samarbeidspartner World Bible Translation Centre (WBTC). For 2014 er målsetningen 3 millioner Markusevangelier.

Med Markusevangeliet som lesebok
Da Norge i 1739 fikk ”Lov om Almueskole” var hovedhensikten at barn skulle lære selv å kunne lese Bibelen. Dette ble altså skolens første A-B-C. Noe tilsvarende skjer i India. Mange av Markusevangeliene som vi trykker på Sri Lanka, brukes nå som lesebok for kasteløse barn.

Vi har fått rapporter fra våre medarbeidere ved WBTC (World Bible Translation Centre). Det er ikke uten motstand at evangeliet blir forkynt.En som jobber med dette er pastor James fra Bihar. Her er hans rapport:

”Jeg tjener Herren i Chirkiområdet. Mange har kommet til tro på Jesus Kristus og enda flere viser interesse for å ta imot Ham, men det er ekstreme hindu grupper som truer dem hvis de tar imot Jesus Kristus. Noen ganger blir vi frastjålet syklene våre. Andre ganger tar de fra oss traktatene og litteraturen vi har med oss og ødelegger dette. Det er også muslimske grupper som står imot det vi gjør og truer oss på livet. Allikevel, en tid senere, var det en muslim som ringte meg og stilte spørsmål om den Herre Jesus Kristus. Jeg delte evangeliet med han og etter flere samtaler tok han imot Jesus som sin Herre.

Etter som forfølgelsen tiltar, vokser også Guds rike. Selv om det er mange som strå imot oss, fortsetter vi å dra fra landsby til landsby og forkynne evangeliet og dele ut bibler og nytestamenter. Vi har nå omkring 70 som kommer sammen til gudstjeneste. Mennesker må lese Guds ord og bli forandret. Så vi fortsetter arbeidet med stor entusiasme. ”

Pastor James avslutter raporten sin med å be om 300 bibler, 1000 nytestamenter og 10.000 markusevangelier for å kunne distribuere dem i landsbyene. ”Herren gir vekst” og vi fortsetter videre, sier han.


Dette er bare en av mange oppfordringer Litteraturmisjonen har fått. Behovet er svært stort og millioner av verdigfulle indiske barn, unge og voksne ønsker nå evangeliet på sitt eget morsmål. Vi må gjøre det vi kan for å hjelpe våre medmennesker.