Kun en promille til ytremisjon

I gjennomsnitt gir kristne to prosent av sin inntekt til kristen virksomhet, men bare en promille brukes til ytremisjon – en krone av tusenlappen som gis i kollekten.

I følge en nylig publisert statistikk fra det amerikanske Center for the Study of Global Christianity, gir kristne cirka en tusendel av egen inntekt til ytremisjonsarbeid, skriver Dagen.

To prosent
Statistikerne David Barrett og Todd M. Johnson har beregnet at kristne mennesker verden rundt til sammen har en årlig inntekt på omlag 16.000 milliarder amerikanske dollar. Av dette blir det gitt 360 milliarder til kristent arbeid. Dersom tallene er korrekte, betyr det at de kristne i snitt gir to prosent av inntekten til kristne menigheter og organisasjoner.

En promille
Bare en liten del av disse midlene går til ytremisjonsarbeid. De amerikanske statistikerne anslår at omlag 21 milliarder dollar hvert år blir brukt til tverrkulutruell misjon. Det vil si kun en tusendel av en gjennomsnittlig inntekt. En del av disse pengene går med til å lønne den totale misjonærstyrken, som ifølge statistikken nå teller 448.000 medarbeidere. Det er en økning på 28.000 siden år 2000. Totalt har de kristne kirkene rundt om i verden cirka seks millioner medarbeidere.

Vekst
Kristendommen er i vekst på alle kontinenter enn i Europa. Asia har den aller sterkeste veksten, mens Afrika følger som en god nummer to. Den totale kirkeveksten holder akkurat tritt med den generell befolkningsveksten. 33 prosent av verdens befolkning blir regnet som kristne.

Hentet fra Magazinet 8.mars 2006