Enok – mannen som vandret med Gud

Enok vandret med Gud

Enok – mannen som vandret med Gud

– sammendrag av Per Horntvedts tale under Litteraturmisjonens jubileumsfeiring på Sri Lanka. ved Roar Haldorsen Strat.

Skriftsteder: 1 Mos 5,21-23 ; Hebr 11,5-6 og Judas v 14-15

Vendepunktet
Enok er kjent for bibellesere som mannen som vandret med Gud. Det kom et vendepunkt i Enoks liv da han var 65 år. Da ble sønnen Metusjalah født. Siden vandret Enok med Gud i 300 år inntil Gud tok han til seg. Les videre