Be for misjonstrykkeriet

Misjonstrykkeriet på Sri Lanka er stadig i utvikling. Mange av dei som var med på jubileumsfeiringa ved trykkeriet hadde også vore på trykkeriet tidlegare. Ein av dei mange kommentarane vi fekk, var at dei såg stor forandring på til dømes ombyggingar, oppussingar, nye maskiner, betre orden i og omkring fabrikken. Styret  kan legge til rette for slike forbetringar, men utan ein god og dyktig stab ved trykkeriet, hadde vi vore ganske hjelpelause. Les videre