På festreise i Sri Lanka

Litteraturmisjonens trykkeri på Sri Lanka feiret stort 30-års jubileum 3.-5. oktober. 20 norske gjester rapporterer om en strålende jubileumshelg. Bare Gud vet hva ettervirkningene vil bli.

av Roar Haldorsen Strat

Besøkende fra Norge

Sammen med nærmere 70 arbeidere ved trykkeriet New Life Litterature på Sri Lanka, startet feiringen fredag morgen i kantinen på trykkeriet. Andakten ble holdt av en lokal pastor.  En singalesisk sanggruppe ledet oss i lovsang. Talen var på singali, men vi norske fikk et kort sammendrag på engelsk. De fleste av arbeiderne er ikke kristne, men kommer fra buddhistisk og hinduistisk bakgrunn, så den kristne ledelsen ønsket å benytte denne anledningen til å gi dem en klar presentasjon av evangeliet. Vår bønn er at sangen og budskapet de hørte må gjøre sin virkning. Ja, vi vil gå så langt at vi vil be om vekkelse blant arbeiderne. I de 30 år trykkeriet nå har vært på Sri Lanka, har mange tidligere arbeidere kommet til tro.

Alle de norske deltagerne fikk se trykkeriet i full drift etter morgensamlingen fredag. Det har skjedd mye effektivisering i løpet av de siste årene og på binderiet kan de nå ferdigstille 5000 arabiske bibler (med mykt omslag) om dagen.

Mer enn 100 gjester ved jubileumsmiddagen
Fredag kveld var alle arbeidere, staben med ektefeller og vi norske samlet til festmiddag på Camelott hotell i Negombo. Til sammen var vi over hundre gjester. Gunnar Thorstensen, som var den første lederen ved trykkeriet fra 1984, innledet festsamlingen med bilder og film fra oppstarten for 30 år siden. Det er et mirakel at det som kunne se ut som skrapjern som ble lastet ut av konteinerne fra Texas og Norge, ble operative maskiner som produserte Guds ord i tusener på tusener av eksemplarer. Jo mere man får innblikk i den innsatsen som ble gjort her nede fra starten i 1984 og frem til i dag, forstår man at man har med «Undrenes Gud» å gjøre. Det blodslitet som ble lagt ned den første tiden, uten aircondition og vifter, for å installere maskinene, står det stor respekt av. Bildene viste at alle mannfolka hadde «felles uniform» i den første tiden. Det var bar overkropp tilgriset av olje, svette og støv. Gunnar Thorstensen sa at de kunne arbeide opp til 36 timer «non stop».

Visjonen lever videre
«Festreisen» fortsatte så lørdag på Golden Star Beach Hotel, der vi hadde leid konferanserom. Først holdt Per Horntvedt en solid og sterk bibeltime om Enok som vandret med Gud. Etter bibeltimen var det forfriskninger og så fortsatte Gunnar Thorstensen å fortelle fra misjonærlivet de første åtte årene han og Magnhild med barna var her. Disse pionerene som nå er i slutten av 60-årene la ned de beste årene av sitt liv for at trykking av Guds ord også skulle skje på Sri Lanka. Visjonen til Arnfinn og Hildur Andås, Gunnar og Magnhild var i første rekke å trykke Guds ord med tanke på India, men så har altså arbeidet utvidet seg til å omfatte minst 35 land rundt om i verden. Spesielt på kinesisk har det vært trykket hundretusener av bibler.

Søndag ble alle de norske hentet i buss og kjørt ned til Peoples Church i Colombo. Vi tok del i den engelsktalende gudstjenesten. Det var et sterkt budskap ut i fra 1 Kor 13, om å leve ut Kristi kjærlighet i hverdagen, der det blant annet ble understreket at elsker man Jesus så følger man hans bud og legger sitt liv ned på korsets vei, for andre. Det største symbol vi har for kjærlighet, er Jesu kors.

Flott lunsjopplevelse ved den engelske konsulens bygning
Etter gudstjenesten kjørte vi til Mount Lavinia Hotel, en ærverdig bygning der den britiske konsulen hadde bodd den tiden Ceylon (Sri Lanka) var under britisk styre. Jeg tror de færreste har hatt en slik lunchopplevelse i sitt liv. Til tross for at det var en overdådig lunch, kostet den ikke mer enn et par hamburgermenyer på McDonalds. Mange av våre venner uttrykte stor begeistring for denne storslagne avslutningen av feiringen – og vi gleder oss over at disse mange trofaste medarbeidere og venner av Litteraturmisjonen gjennom mange år, fikk en slik oppvarting som en velfortjent TAKK!

Sporos 2014-2 lunsj2

Lunsjen ble holdt på Mount Lavinia Hotel

 

Støttespillere og misjonærer slapper av etter en god lunsj.

 

 

 

3,2 millioner indiske Markusevangelier trykkes nå
Som en liten appendix til programmet, ble det arrangert en samling søndag kveld der Daniel Kort fortalte om sitt nylige besøk til India. Sammen med representanter fra WBTC (World Bible Translation Center) hadde han besøkt landsbyer der Markus-evangelier fra trykkeriet var delt ut. Det trykkes nå 3,2 millioner eksemplarer til India på 13 forskjellige språk, hovedsakelig med tanke på de kastløse.

Til slutt må nevnes at tidligere ledere for trykkeriet fra Norge, Bjarne Helgesen med familie og Jon Christian Robsrud, som etterfulgte Gunnar Thorstensen, også var med på feiringen.