Til India med Markusevangelier

–Som å være midt i Apostelgjerningene

I 2013 ble det trykket tre millioner Markus-evangelier på 13 ulike språk og sendt til India. Der har lokale kontakter gått fra dør til dør og delt ut. Evangeliene blir også brukt som lærebøker i leseopplæring for svært fattige mennesker. Mange av dem finner veien til Jesus. Les videre