Siste nytt fra arbeidet

Litteraturmisjonens sekretær har ordet

av Arnfinn J. Holten

Jesus er veien, sannheten og livet!

Under det siste måltidet Jesus hadde med sine 12 nærmeste disipler, spurte Tomas: «Herre, vi vet ikke hvor du går. Hvordan kan vi da vite veien?» Jesus svarte: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg.» Og da Jesus sto anklaget for Pilatus og forventet dødsdommen, sa han: «For å vitne om sannheten er jeg født.»

Hadde ikke disiplene vært overbevist om Jesu oppstandelse fra de døde, så hadde det ikke blitt noen misjonering. Da hadde de gått tilbake til sitt tidligere arbeid, skuffet over at deres gode leder var død. Men inspirert av det uventede som skjedde, og opplevelsen av Guds kraft i sine liv, delte de mellom seg oppgaven å forkynne det gode budskapet over hele den kjente verden. Og de fleste led martyrdøden for sin tro.

Millioner av bibler er trykket
Litteraturmisjonen har et sterkt kall til å være med å spre det gode budskapet til folkeslag som har vanskelig for å få tilgang på Bibelen. På misjonens trykkeri i Sri Lanka er det trykket flere million­er bibler på kinesisk. Den trykkes også på mange andre språk. De senere årene har det vært fokus også på å få trykket Bibelen og Det Nye Testamente på arabisk og å få distribuert disse rundt om i Midtøsten. Til India er det sendt flere millioner eksemplarer av Markusevangeliet på de ulike språk som brukes der.

Hittil i år har Litteraturmisjonen mottatt kr 1.071.148 til dette arbeidet. Og trykkeriet har hatt en enestående stor produksjon av bibler, bibeldeler og bøker om kristen tro. En varm takk til alle givere og til bibeltrykkerne!

Priser for bibler i 2015
Misjonen mangler penger til å trykke flere eksemplarer av bibler og bibeldeler på de forskjellige språkene. Når vi betaler med dollar i Sri Lanka, så får vi mye igjen for pengene, selv om norske kroner er blitt mindre verd i forhold til dollar den siste tiden. Derfor blir misjonen i stand til å trykke et stort antall bibler i forhold til kostnadene. En stor bibel på kinesisk koster kr 21,50 og en liten bibel kr 15,-. En bibel på arabisk koster kr 18,- og ett eks.pl. av Markusevangeliet på språk som brukes i India koster kr 0,85.

Har du gitt gaver til Litteraturmisjonen i 2015, kan du sende oss personnummeret ditt og få fradrag i inntekten før skatteberegning. Skriv det på innbetalingsblanketten eller i et brev, eller sendes som epost til post@litteraturmisjonen. no. Hver giver kan totalt få fradrag for gaver inntil kr 20.000 i 2015. Personnummeret blir behandlet fortrolig, i henhold til norsk lov.