Takk for at du står sammen med oss

av Linda Askeland, redaktør Sporos

«200 kinesere står, kneler eller ligger på sitt ansikt. De er i forbønn for Europa. De ber til himmelens Gud om utgytelse av Hans Ånd over vårt kontinent. Mange av dem har betalt en høy pris for sin tro, de har levd under store restriksjoner og vært i fengsel flere ganger. En av dem som fører an i bønn er leder for et nettverk på rundt 10 millioner mennesker som tilhører undergrunnskirken. Kineserne søker Gud, og nå ber de for oss her i Europa. De viser sin takknemlighet for at vi på ulike måter har bragt evangeliet til dem.»

Dette opplevde jeg på en konferanse i München for noen uker siden. Det var en hellig stund. Guds rike er fantastisk. Det går på kryss og tvers – uten grenser – uten avstand i tid og rom. Vi er ett legeme, brødre og søstre, satt til å støtte og tjene hverandre. En av de måtene vi gjør dette på, er ved å gi bibler – Guds Ord – til dem.

Vi i Litteraturmisjonen er glade for stadig å bringe rapporter fra arbeidet i Kina, Midtøsten og India. «Som å være midt i Apostelgjerningene», sa vår medarbeider da han tidligere møtte indere som gav sine vitnesbyrd fra utdelingen av Markusevangelier. Situasjonen i Midtøsten er krevende, vi har samarbeidspartnere i området som distribuerer bibler og nytestamenter. Vi gjør det vi kan for å forsyne dem, så de har litteratur å dele ut.

Takk for at du er en del av Litteraturmisjonen!

(lederartikkel fra bladet Sporos)