Han talte og det skjedde,

– han baud og så stod det der.

av Gunnar Andås, styreleier for bibeltrykkeriet

Guds ord har hatt ein sentral plass gjennom heile historia. Då Gud skapte verda, skapte han den ved sitt ord: Han sa, vert lys og det var lys. Salmisten seier: han talte og det skjedde, han baud og så stor det der. Les videre