Takk Nathan – velkommen Gihan

Takk til Nathan

sporos-2016-01-nathan

Nathan Varner – har gjort en fantastisk innsats på trykkeriet.

Det skjer stadig forandingar ved trykkeriet på Sri Lanka. Nokre reiser og andre kjem. I to år har vi hatt gleda av å ha ein ung mann frå USA som medarbeidar, Nathan Varner. Han arbeidde i førtrykksavdelinga og gjorde ein god jobb der. Vi var alle lei oss for at avtaleperioden hans gjekk mot slutten. Vi er svært takksame for den innsatsen Nathan gjorde på alle måtar, og vi ynskjer han Guds velsigning i hans vidare arbeid i USA.


Velkommen til Gihan

sporos-2016-01-gihan

Shamel Gihan Abeysinghe er den produksjonslederen.

Før Nathan reiste frå Sri Lanka, hadde han i nokre månader fått sett vår nye mann inn i arbeidet. Han heiter Shamel Gihan Abeysinghe og har tidlegare arbeidd i ei tilsvarande stilling på eit anna trykkeri. Etter nokre månader, vart stillinga som produksjonssjef ledig, og Gihan tok velvillig på seg å gå inn i den stillinga. Vi ynskjer Gihan velkomen til New Life Literature og håper at vi kan få mange gode år saman.