Kinas umettelige bibelbehov

av Gunnar Andås

Antall kristne i Kina vokser stadig. Hvor mange kristne det er i landet, kan være vanskelig å fastslå, men i følge Operation World er det 105 000 000 kristne i landet. Andre hevder at antallet nå er nærmere 150 millioner. I følge den samme kilden, er det en årlig vekst på 2,7 %. Det utgjør en vokster på 2 835 000 nye kristne hvert år, eller 7800 nye kristne hver eneste dag. Les videre