Sommerstevnet 2018

TEMA: Bibelen til nye folkegrupper!

Fredag 22. – søndag. 24. juni på Hermon Høyfjellsenter

Det blir interessante og spennende dager i godt fellesskap.

sigmund_og_ingjerd_evensen

Velkommen til Hermon Høyfjellssenter i naturskjønne Sudndalen i Hallingdal, 35 kilometers kjøring fra Geilo. Se kart her.

Gled deg til gode og inspirerende dager, sammen med venner og kjente.

Program på sommerstevnet (pdf)

Talere på stevnet

Sigmund Evensen, bibeloversetter og seniorrådgiver fra Wycliffe. Ingjerd og Sigmund Evensen oversatte Bibelen til et språk i Papua Ny-Guinea.

Mer info

Her er du hjemme. 
Historien om Ingjerd og Sigmund Evensen.

I jungelen med Jesu lys
11 minutters video, samt artikkel fra Dagen, 21.juni 2013.

Mon tro, livssynsportrett fra NRK

portrett_Svend_Svendsen_crop

Svend Trygve Svendsen er IT ansvarlig ved trykkeriet

Svend Trygve Svendsen,mangeårig misjonær og dataansvarlig ved Litteraturmisjonens trykkeri i Sri Lanka.

Les mer om Svend her:

Jan Erik Lehre styreleder for misjonen og forsamlingsleder for Misjonssalen, Oslo.

Bengt Lundgren deltar med sang. Tore Svendsen er stevneleder

Program:
Fredag 22. juni
Kl. 17.00 Ankomst
Kl. 18.00 Middag
Kl. 19.30 Styreleder Jan Erik Lehre åpner.

Lørdag 23. juni
Kl. 8.00 Frokost
Kl. 9.30 Bibellesing og bønn
Kl. 10.00 Tema «Guds Ord til minoritetsfolkene». Ingjerd og Sigmund Evensen
Kl. 13.00 Lunsj
Kl. 15.15 Tema: «Trykkeriet – et redskap i Guds hånd».  Misjonær Svend T. Svendsen
Kl. 17.00 Årsmøte for Litteraturmisjonen.
Kl. 18.00 Middag
Kl. 19.30 Festmøte ved Sigmund Evensen
Tema: «Bibeloversettelsens plass i misjonsoppdraget – hvor langt har vi kommet»

Søndag 24. juni
Kl.  8.00 Frokost
Kl.  9.00 Bønn
Kl 10.00 Gudstjeneste ved Jan Erik Lehre og Sigmund Evensen.
Tema: Bibeloversettelse – hva har det med deg og meg og gjøre?
Kl 12.00 Lunsj og hjemreise.

 

hermon02

Velkommen til spennende og inspirerende dager på Hermon i naturskjønne omgivelser.