En viktig tid for India

sporos-2017-2-indiaEndringer i India skjer raskt, vi vet ikke hvor lenge landet vil være åpent. Kristne motarbeides systematisk.

Vi må handle raskt.

Forholdene for de kristne i India er i endring. I løpet av første halvdel av 2017 er det ifølge World Watch List rapportert om like mange angrep på kristne og kirker som i hele 2016. I de senere år har hundrevis av teltmakere som arbeidet i India fått problem med oppholdstillatelsen sin, og kristne hjelpeorganisasjoner er kastet ut. Det hindunasjonalistiske BJP-partiet som har regjeringsmakten nå, har som mål å utrydde kristendommen fra India innen år 2020. Aggressive rekonverterings- kampanjer er satt i gang for å lokke og tvinge kristne tilbake til hinduismen. Den religiøse nasjonalismen har som filosofi: ett land, en kultur, en religion. Dette går sterkt utover alle minoriteter i landet, ikke minst de kristne.

Kristendommens utbredelse øker
India er verdens nest mest folkerike land (etter Kina), med ca. 1,3 milliarder innbyggere. Mange tror at kristendommen kom dit med kolonialiseringen av India i forrige århundre. Det stemmer ikke. Allerede i det første århundre kom apostelen Thomas til Kerala. De siste årene har utbredelsen av kristendommen økt kraftig. Fra 2,3 % i 2000 til 5,8 % i 2017. Vi hører rapporter om under og mirakler, om mennesker som opplever helbredelser og utfrielser i Jesu navn, noe som naturlig nok fører til at mange kommer til tro på ham. Det de selv har sett og opplevd åpner vei for evangeliet.

Alle er like verdifulle
Kastesystemet er en forbannelse, det holder mange mennesker bundet og hindrer dem i å bruke sine muligheter. De som tilhører lavkasten og de kasteløse, har for eksempel ikke muligheter til å ta utdannelse, de er fordømt til å være samfunnets ”bunnslam”. Mange steder er de mindre verdt enn rotter og andre dyr. Når de så får høre de gode nyhetene om at de er elsket av Gud, friheten som finnes i Jesus Kristus, så er det ikke rart at dette er attraktivt. I områder der mange kasteløse kommer til tro, kan dette utfordre samfunnssystemene, og også på den måten føre til forfølgelse.

En viktig tid for India
Så er ikke dette noe nytt. Dette er en del av åndskampen mellom mørkets rike og lysets rike. Når evangeliet går fram, mobiliserer fienden.

Heldigvis har Gud reist opp millioner av sterke indiske kristne til å bære fakkelen for Guds rike videre. Nå er det en viktig tid for India. De trenger Guds ord mer enn noen gang før. Vi ser at interessen for evangeliet er voksende ikke bare mellom millioner av stammefolk, men også blant nominelle hinduer. Områder som tidligere ble kalt «misjonærenes kirkegård», opplever nå at nye mennesker blir døpt i tusenvis. Dette er en strategisk tid, og fremtiden for India vil være avhengig av i hvilken grad Guds livgivende ord har fått forvandlet hjerter og sinn.

Vi vet ikke hvor lenge India vil være åpent, allerede siste året har der vært store restriksjoner på trosfriheten på mange områder. Vi må handle raskt. Der finnes indere som aldri har hatt muligheten til å lese Guds ord på sitt eget språk. Det vil vi hjelpe dem til. Vi har en opplevelse av at det haster. Vil du bli med?

Les også: Bibelen til nye indiske språk