Å vandre i Guds plan

Vi ønsker alle å vite hva fremtiden vil bringe. For eksempel har banksektoren bruk for prognoser om markedet for at de skal forstå hvor det er best å investere. Mange mennesker, spesielt i vesten, bruker mye tid, energi og penger for å forberede seg på fremtiden – det usikre og det ukjente.

av Daniel Kort

Ja, vi har bruk for å være ansvarlige og legge planer for fremtiden. Josef gav råd til Farao om å bygge opp et kornlager gjennom syv gode år, fordi hungersnød ville komme. Men hvordan kan vi vite når vi bør forberede oss på fremtiden, og om det skjer ut fra frykt og derfor blir usunt? Det kan være en hjelp å spørre følgende spørsmål: Hva er motivet bak? Hvilken informasjon bygger jeg mine avgjørelser på, og hvor kommer denne informasjonen fra?
Frykt og bekymring er ikke gode rådgivere når en skal ta en bestemmelse. De vil vanligvis forårsake overreaksjon, dårlige investeringer og kan få oss til å høre på feil mennesker.

Gud må være vår informasjonskilde
Da Josef snakket med Farao om å gjøre gode forberedelser for fremtiden, så var det Gud som var hans informasjonskilde. Gud gav Farao en drøm om de syv magre og de syv fete kuene. Gud kjente fremtiden, han ønsket at Farao skulle forberede seg, og han brukte Josef til det. Josef gjorde det klart at Gud har en plan, og at han kjenner framtiden. Han var derfor i stand til å tolke signalene på en rett måte.

Hvem er vår egentlig rådgiver?
Når vi ser fremover, hva eller hvem er våre rådgivere når vi skal ta våre beslutninger? Det gjelder både oss som privatpersoner, men også for New Life Litterature. Hvordan ser vår fremtid ut? Hvem kan gi oss gode råd om hvordan vi skal forberede oss? Hva er våre motiv når vi skal forberede oss for det som ligget foran?
På samme måte som Gud hadde en plan for Egypt, så har han også en plan for oss. Vi må derfor vende oss til ham og ta bestemmelser som er basert på Guds ord, ikke på vår frykt og våre bekymringer.

En strategisk rolle
For mer enn et år siden la Gud på våre hjerter at han har mer for oss i tiden fremover. Vi ber om at vi skal få utgjøre en forskjell og spille en strategisk viktig rolle når det gjelder å nå verden med de gode nyhetene.

Gode gudgitte samarbeidspartnere
Etter å ha opplevd en tørke når det gjelder trykkerioppdrag i begynnelsen av året, har Gud åpnet en mulighet til å arbeide i et nært samarbeid med en større organisasjon som har et sterkt fokus på å nå folk med Guds ord i Asia, Afrika og Midt-Østen. Han har også knyttet oss nært sammen med bibeloversettere, og vi trykker derfor nå stadig oftere bibler for minoritetsgrupper. Mennesker som mottar Ordet for første gang på sitt eget språk. Vi har også kommet nærmere mennesker som arbeider for forfulgte kristne og for undergrunnsmenigheter. Vi skal heller ikke glemme det fruktbringende samarbeidet med EOM. Vi opplever at det som for bare få år siden var en fjern drøm, nå har begynt å bli virkelighet. Det er nesten blitt en utfordring å klare alle trykkeoppdragene i tide.

Herrens store planer
Tidligere har stilt følgende spørsmål: Hva om Herren har større planer enn vi kan drømme om? Jeg tror virkelig at vi er i begynnelsen av å se Guds store plan for å nå flere folk med evangeliet på kortere tid enn før.

På samme måte som Farao hadde begrenset tid til å forberede seg, så vet heller ikke vi alltid hvor fort eller hvordan en dynamisk verden vil forandre seg, og hvor lenge et land vil være åpent for evangeliet. Akkurat nå åpnet det seg en dør for oss til å sende en kontainer med bibler til Aleppo i Syria, en by som ble frigjort for bare kort tid siden.
Vi trenger å forberede oss i takt med det Herren har vist oss. Og på samme måte som Josef og Farao ikke kunne gjøre alle forberedelsene alene, har også vi bruk for å stå sammen med alle de som har fått en visjon om å nå verden med Hans ord. Be sammen med oss, hjelp oss å betale for bibler som skal trykkes, eller for nye maskiner. Du kan hjelpe ut fra det du har ressurser og utrustning til.
Sammen vil vi tilbe Herren for Hans plan, som alltid er bedre enn de planer som vi legger på egen hånd.