Bibler til Syria

sporos-2017-2-map-syria450Nå trykkes og leveres 60.000 arabiske bibler til landet, men behovet er stort.

New Life Literature på Sri Lanka har i flere år trykket bibler og nytestamenter for Midt-Østen. De fleste av disse har en lettforståelig arabisk oversettelse. Så langt er det totalt sett snakk om flere hundre tusen bibler og nytestamenter.

Vi får tilbakemeldinger om at folket der er vidåpne for Guds ord etter å ha levd i krig og vold i flere år.

I desember 2017 sendte vi 20.000 arabiske til Syria, men vi jobber nå med å trykke 60.000 arabiske Bibler. Behovet for Guds Ord er stort blant over 18 millioner innbyggere i Syria.