Takk til Arnfinn Holten

portrett-arnfinn-holtenArnfinn Holten har vært daglig leder og sekretær i Litteraturmisjonen siden 2005. Han hadde akkurat da blitt tidlig pensjonist, og var rede til å ta på seg nye oppgaver. Arnfinn har gode kunnskaper om administrasjon og et varmt hjerte for misjonen. En med de gaver og utrustning som Litteraturmisjonen trengte. Alle medarbeiderne i Litteraturmisjonen er ulønnede.
Arnfinn har utført et svært godt arbeid i disse 13 årene som sekretær og daglig leder. Vi i styret til Litteraturmisjonen vil rette en stor takk til ham for de oppgaver han har gjort.
Så er vi svært takknemlige for at han vil fortsette i arbeidet for Litteraturmisjonen, i en

Velkommen til Harald Endressen

portrett-harald-endressenHarald Endressen tar over som sekretær med ansvar for det daglige arbeidet i LM. Han er jurist og arbeider i Telenor.
Misjonen er svært glad for at det kommer unge medarbeidere. Etter mange år i denne lille misjonen har det forundret meg hvordan Gud har gitt oss de gaver vi trenger, når vi trenger dem. Dette bekrefter at arbeidet som drives er villet av Gud. Å få stå i en slik tjeneste er et privilegium. Peter sier det slik i 1. Peters brev 4,10:
«Tjen hverandre, hver og en med den nådegave han har fått, som gode forvaltere av Guds mangfoldige nåde. Den som taler, skal se til at han taler som Guds ord. Og den som tjener, skal tjene med den styrke Gud gir. Slik skal Gud i ett og alt bli æret, ved Jesus Kristus. Ham tilhører herligheten og makten i all evighet!»
Misjonens hensikt og mål .er at så mange som mulig kan være med å ære Gud, ved Jesus Kristus.

Vi retter en stor takk til Arnfinn for den innsats han har gjort til nå. Og ønsker Harald velkommen til viktige og spennende oppgaver i Litteraturmisjonen.

Jan Erik Lehre
Styreleder i Litteraturmisjonen