Etterlysning: Mekaniker med misjonsinteresse

Trykkeriet på Sri Lanka er hovedsakleg samansett av robuste mekaniske maskiner. Alle desse skal ha vedlikehald.

Det kan vere snakk om skifte av lager, pakningar, foringar mm. Vi har stadig bruk for folk som kan vere til hjelp med vedlihald av desse maskinene.

Dersom det er friske pensjonistar eller andre som ynskjer å verte brukte i Guds rike, så er det berre å ta kontakt med Litteraturmisjonen:


Tlf 915 43 285, 32 14 54 88

Litteraturmisjonen
ved Arnfinn Holten
Postboks 3050
3501 HØNEFOSS