Vi trenger nye maskiner på trykkeriet

banner-bibler-til-syria

Som det går fram av dette bladet, så har vi bruk for fornying av pressene og andre maskiner. Dette er eit resultat av at arbeidet går betre enn nokon gong. Vi har hatt så mykje å gjere at vi har måtta sagt frå oss oppdrag.

Vi er svært takksame for ei samansveisa leiargruppe som deler visjonen som går ut på å trykke så mange biblar av så god kvalitet og til så rimeleg pris som mulig.

Vi ynskjer presser og bokbindingsmaskiner som har større kapasitet og som arbeider raskare og rimelegare enn det utstyret som vi har i dag.

Vil du bli med?
I fyrste omgang treng vi nye maskiner til rundt 2 millionar kroner. Ein ven av misjonen har lova 800 000, som matching fond, så om vi får inn 800 000,- kan vi mulitplisere det med to.

Gi en gave på kontonr. 3991.04.29047