Gratis abonnement

Sporos 2019 nr 1-forside

Vi sender deg gjerne vårt blad Sporos.

Sporos er vårt misjonsblad som blir trykket i Sri Lanka.
Sporos betyr såkorn på gresk. Såkornet er Guds ord.

Bli inspirert og bli oppdatert på vårt arbeid.

Bladet utkommer to til fire ganger i året. Abonnement er gratis

Fyll ut info under – og du blir informert om hvordan Guds Ord når ut i verden.

Slik fikk Ordet fremgang og styrke ved Herrens makt (Apg 19,20).