Guds Ord er virkekraftig

sporos-2019-2-norwaymapav Gunnar Andås

Sidan 2008 har vi frå New Life Literature på Sri Lanka sendt over 12 millioner Markusevangelier på 15 ulike språk til India. Dette er små hefter som er omkring 13 cm lange. Dersom vi la alle desse Markusevangelia kant i kant, ville det danne ei samanhengande linje frå Kristiansand til Bardufoss.

Då vi fekk fyrste forespørselen, forstod vi neppe kva kraftig redskap dette skulle verte i Guds rike.

Det er små lette hefter med tittelen «Den Gud som elskar menneska». India har tusenvis av gudar, men ein Gud som elskar dei, har dei ofte ikkje høyrt om.

Les videre

NT til 6 minoritetsspråk i sørvest India

Fremhevet

sporos-2019-2_AJB

Anne Johanne Botterud sammen med to av bibeloversetterne

Litteraturmisjonen og Evangelisk Orientmisjon har tatt på seg et felles ansvar for å skaffe finansiering til så mange nye minoritetsspråk som mulig i India. I august 2019 var det en markering i samband med overlevering av Det Nye Testamentet på seks nye minoritetsspråk i Sørvest-India.

Anne Johanne Botterud fra Evangelisk Orientmisjon var til stede under denne høytideligheten: Les videre

Tjene dem som tjener

portrett_Svend_Svendsen_cropav Svend T. Svendsen

New Life Literature har helt fra starten hatt et motto om å tjene dem som tjener. Vi ønsker med andre ord å få være et redskap disponibelt ikke bare for våre egne prosjekt, men like mye for alle andre evangeliske misjoner og menigheter. Når vi får lov å trykke og sende Guds ord til mange land rundt om i verden, er vi såre klar over at vi bare spiller en liten rolle i den store sammenhengen.

Les videre

Takk!

sporos-2019-2 hjerteTakk for gaver til trykking av bibler og Det nye testamentet! 
av Arnfinn J. Holten

En varm takk til alle som har gitt gaver til Litteraturmisjonen til trykking av bibler, Markusevangelier og det nye testamente!

I 2019 er det kommet inn omkring 1500 000 kr til dette.

I tillegg er det gitt løfter for litt over 2 millioner kroner til ny trykkemaskin for misjonens trykkeri på Sri Lanka. Les videre

Fokus på de som ennå ikke har hørt: 12 millioner Markusevangelier, 52 minoritetsspråk og ny presse

Fremhevet

I 2019 satser Litteraturmisjonen som aldri før. I år trykker vi over 1 million Markusevangelier og fortsetter å trykke Nytestamenter på minoritetsspråk. Vi ønsker å få en ny presse og samarbeide med andre misjoner.

Les artikkelen Markusevangeliet og NT til 52 minoritetsspråk i India (Norge IDAG – 6aug 2019)  som gir god info om Litteraturmisjonens arbeid og satsingsområder.

Minoritetsspråk i India

Fremhevet

-Bibelbehovet er stort
Å ha Guds ord på sitt eget morsmål er en stor glede og velsignelse. For mange millioner i India er det ikke slik. I dette folkerike landet med over 1.3 milliarder mennesker, er der 31 offisielle språk. Men ifølge etnologer er der hele 423 levende språk som brukes i daglig-tale, de fleste er minoritetsspråk. Les videre