Vitnemål frå ein flyktning

Sporos-2017-2-flickr_refugeeHan fekk NT frå Litteraturmisjonen

«For ei tid tilbake måtte eg flykte frå heimlandet mitt i Nord-Afrika for å søkje sikkerheit i eit av nabolanda

«Eg gjekk inn i ei kyrkje der, etter som eg forstod at dei gav gratis hjelp til folk utan å spørre kva religion dei tilhøyrde. Der fekk eg ei t-skjorte, og då eg gjekk, var det nokon som også gav meg eit nytestamente.» Les videre

Å vandre i Guds plan

Vi ønsker alle å vite hva fremtiden vil bringe. For eksempel har banksektoren bruk for prognoser om markedet for at de skal forstå hvor det er best å investere. Mange mennesker, spesielt i vesten, bruker mye tid, energi og penger for å forberede seg på fremtiden – det usikre og det ukjente.

av Daniel Kort

Ja, vi har bruk for å være ansvarlige og legge planer for fremtiden. Josef gav råd til Farao om å bygge opp et kornlager gjennom syv gode år, fordi hungersnød ville komme. Men hvordan kan vi vite når vi bør forberede oss på fremtiden, og om det skjer ut fra frykt og derfor blir usunt? Les videre

Verdens viktigste bok

norge-idag-bibelen-forandrer-verden.jpgHvordan Bibelen har forandret verden

Lederen av Ungdom i Oppdrag – Loren Cunningham – har i boka «Verdens viktigste bok», vist hvor viktig Bibelen har vært for utvikling av mer velferd og demokrati i verden. Han har vist hvordan bevisstgjøring på Jesu evangelium og kall til oss, har ført til en bedre utvikling av levevilkårene for folk. Les videre

Populære nytestamenter

Asias-Millioner-des 2017Evangelisk Orientmisjon sin styreleder, Arild Nordlie (68), kom nylig hjem fra en lang reise til India og Kina. I India var han med å dele ut nytestamenter til Sakachep-folket. – Det var første gang de fikk lese Guds Ord på sitt eget språk. Det gjorde et sterkt inntrykk, forteller Arild.

av Christine Kristoffersen, Evangelisk Orient Misjon Les videre

Disse minoritetsspråkene får Bibelen!

Gled deg sammen med oss for at disse minoritetsspråkene nå får Bibelen for første gang!

 • Bugun
 • Sakachep
 • Tutsa
 • Tagin
 • Karkod
 • Kurumba
 • Baghlayani
 • Bhadrawahi
 • Bilaspuri
 • Chambeali
 • Dogri
 • Gaddi
 • Haryanvi
 • Kangri
 • Kulvi
 • Kulvi Outer Seraji
 • Mandeali
 • Pahari Mahasui
 • Assamesisk*

 

*Assamesisk. Her dreier det seg om fornyelse av en eldre oversettelse, men Bibelen har ikke vært tilgjengelig (til salgs) på flere år.

Bibeltrykkeriet – et redskap i Guds hånd

«Vær stille og kjenn at jeg er Gud!» (Salme 46:10).

Den siste tiden har jeg ofte støtt på lignende skriftsteder eller taler rundt dette temaet. Det er godt å ta tid til refleksjon, spesielt ved årsskifte, men også rundt påske, når vi minnes om sentrum for vår tro på Jesus. I travle tider med stor arbeidsmengde og mye ansvar, kaller Herren oss til å komme til Ham og hvile.

av Daniel Kort, salgs- og prosjektleder Les videre

Kinas umettelige bibelbehov

av Gunnar Andås

Antall kristne i Kina vokser stadig. Hvor mange kristne det er i landet, kan være vanskelig å fastslå, men i følge Operation World er det 105 000 000 kristne i landet. Andre hevder at antallet nå er nærmere 150 millioner. I følge den samme kilden, er det en årlig vekst på 2,7 %. Det utgjør en vokster på 2 835 000 nye kristne hvert år, eller 7800 nye kristne hver eneste dag. Les videre