Bønneemner

Gud svarer på frimodige bønner.

«Be for oss, søsken!» (1. Tess 5,25)
«For her er det åpne dører og rike muligheter for meg,..» (1.Kor 16,9a)
«Gjør dette i bønn, og legg alt fram for Gud! Be alltid i Ånden! Våk og hold ut i bønn for alle de hellige, 19 også for meg. Be om at de rette ordene må bli gitt meg når jeg skal tale, så jeg frimodig kan gjøre evangeliets mysterium kjent, » (Ef 6,18-19)

Vennligst vær med og be for ledelsen på trykkeriet

 • Bandu Jayamanne, daglig leder
 • Shiran Anandam, nestleder
 • Svend Svendsen, misjonær og IT ansvarlig
 • Kobus Van Aswegen, bibeloversetter (vært direkte involvert i 70 oversettelser)
 • Gunnar Andås, formann for trykkeriets styre
 • Daniel Kort, koordinator og misjonær

  Daniel Kort og familien hans som har en viktig oppgave med å koordinere behovene for bibler og NT rundt i verden med produksjonen ved trykkeriet. Hans artikler er verdt å lese og bruke gjerne disse som bønneemne.

Be videre om:

 • årvåkenhet for nye behov vi skal fylle
 • beskyttelse og åpne distribusjonskanaler i de landene det er risikabelt å spre Guds ord.
 • Be om velsignelse over alle arbeiderne ved trykkeriet. Be om at de selv må få møte hovedpersonen som det står om i bøkene de produserer

Gud hører når vi ber
Trykkeriet ligger i frihandelsonen utenfor Colombo, Sri Lankas hovedstad
ble startet som svar på bønn (Bønnen om 1 million US dollar)

1.Joh 5:14-15: «Og dette er vår frimodige tillit til ham: at han hører oss når vi ber om noe som er etter hans vilje. Og når vi vet at han hører oss hva vi enn ber om, så vet vi at vi allerede har det vi har bedt ham om»