Bønneemner

Gud hører når vi ber
Trykkeriet ligger i frihandelsonen utenfor Colombo, Sri Lankas hovedstad
ble startet som svar på bønn (Bønnen om 1 million US dollar)

«Og dette er vår frimodige tillit til ham: at han hører oss når vi ber om noe som er etter hans vilje. Og når vi vet at han hører oss hva vi enn ber om, så vet vi at vi allerede har det vi har bedt ham om» 1.Joh 5,14-15
 

Be etter Guds Ord
«Vær utholdende i bønn, våk og be med takk til Gud! Be også for oss, at Gud må åpne en dør for Ordet så vi kan forkynne Kristi mysterium, det som jeg nå er i fengsel for. Be om at jeg må tale slik jeg skal når jeg gjør det kjent.» (Kol 4,2-4).

Gud svarer på frimodige bønner.
«Be for oss, søsken!» (1. Tess 5,25)
«For her er det åpne dører og rike muligheter for meg,..» (1.Kor 16,9a)
«Gjør dette i bønn, og legg alt fram for Gud! Be alltid i Ånden! Våk og hold ut i bønn for alle de hellige, 19 også for meg. Be om at de rette ordene må bli gitt meg når jeg skal tale, så jeg frimodig kan gjøre evangeliets mysterium kjent, » (Ef 6,18-19)