Fokus på de som ennå ikke har hørt: 12 millioner Markusevangelier, 52 minoritetsspråk og ny presse

Fremhevet

I 2019 satser Litteraturmisjonen som aldri før. I år trykker vi over 1 million Markusevangelier og fortsetter å trykke Nytestamenter på minoritetsspråk. Vi ønsker å få en ny presse og samarbeide med andre misjoner.

Les artikkelen Markusevangeliet og NT til 52 minoritetsspråk i India (Norge IDAG – 6aug 2019)  som gir god info om Litteraturmisjonens arbeid og satsingsområder.

Følg meg!

Hva mente Jesus da Han sa: «Følg meg?» Jesus sa dette til disiplene da Han kalte dem, og ville vise dem Faderens plan. Det tok ikke lang tid før de forstod at dette betydde alt eller ingenting. Deres liv ville bli totalt forandret.

Etter at Jesus døde og stod opp i igjen, spurte Han Peter: “Elsker du meg?” og rett etter sa Han: “Følg meg.” Les videre

Med Gud gjennom stormen

sporos2019-1-Shehans-mor-Vi var den første kristne familien i vårt distrikt

Shehan vokste opp i et strengt buddhistisk hjem på Sri Lanka. Horoskopet fortalte at han skulle bli buddhistmunk. Familien var fattige og gikk ofte til sengs uten mat, moren var svært syk med hjerteproblem.
Hjemmet deres skulle auksjoneres bort fordi de ikke greide å betale lånet. Moren hadde ikke engang penger til å kjøpe gift, da hun planla å ta sitt eget liv». Heldigvis stopper ikke historien her. Les videre

Få vårt blad Sporos

Sporos 2019 nr 1-forsideSporos er vårt misjonsblad som blir trykket i Sri Lanka.
Sporos betyr såkorn på gresk. Såkornet er Guds ord.

Bli inspirert og bli oppdatert på vårt arbeid.

Vi sender deg gjerne bladet gratis – som utkommer to ganger i året.

Fyll ut info under – og vi sender deg bladet.

Arkiv over tidligere utgitte blader.

Sporos 2019 nr 1-forside Sporos 2018 nr 2-brev Sporos 2018 nr 1-forside
Sporos 2019-1 Helsing frå Litteraturmisjonen Sporos 2018-1
Sporos 2017 nr 2-forside Sporos 2017 nr 1-forside Sporos 2016 nr 2 (Dagen bilag)
Sporos 2017-2 Sporos 2017-1 Sporos 2016-2 (Bilag til Dagen)

Å vandre i Guds plan

Vi ønsker alle å vite hva fremtiden vil bringe. For eksempel har banksektoren bruk for prognoser om markedet for at de skal forstå hvor det er best å investere. Mange mennesker, spesielt i vesten, bruker mye tid, energi og penger for å forberede seg på fremtiden – det usikre og det ukjente.

av Daniel Kort

Ja, vi har bruk for å være ansvarlige og legge planer for fremtiden. Josef gav råd til Farao om å bygge opp et kornlager gjennom syv gode år, fordi hungersnød ville komme. Men hvordan kan vi vite når vi bør forberede oss på fremtiden, og om det skjer ut fra frykt og derfor blir usunt? Les videre

Bibeltrykkeriet – et redskap i Guds hånd

«Vær stille og kjenn at jeg er Gud!» (Salme 46:10).

Den siste tiden har jeg ofte støtt på lignende skriftsteder eller taler rundt dette temaet. Det er godt å ta tid til refleksjon, spesielt ved årsskifte, men også rundt påske, når vi minnes om sentrum for vår tro på Jesus. I travle tider med stor arbeidsmengde og mye ansvar, kaller Herren oss til å komme til Ham og hvile.

av Daniel Kort, salgs- og prosjektleder Les videre

Han talte og det skjedde,

– han baud og så stod det der.

av Gunnar Andås, styreleier for bibeltrykkeriet

Guds ord har hatt ein sentral plass gjennom heile historia. Då Gud skapte verda, skapte han den ved sitt ord: Han sa, vert lys og det var lys. Salmisten seier: han talte og det skjedde, han baud og så stor det der. Les videre

Markusevangeliet blir til liv i India

1500 evangelistar har delt ut meir enn 10 millionar Markusevangelier i India. I samtale med ein av desse evangelistane får vi høyre at 400 menneske no samlast regelmessig til bibellesing og bøn kvar veke som eit resultat av dei Markusevangelia han har delt ut.

av Gunnar Andås

Shivanna har bakgrunn som Hindu, og arbeidde tidlegare i eit boktrykkeri. Ein pastor som var kunde der, brukte å vitne om Jesus, men Shivanna var alltid avvisande til det han høyrde. Til tider kunne han blåse røyk rett i ansiktet på pastoren berre for å vise kor lite han respekterte han og det han stod for. Vi lar Shivanna sjølv få fortelle vidare kva som skjedde: Les videre

Frukt som varer

Sporos 2012-02 JELJeg har stor respekt for misjonærene, som år etter år lever i forsakelse og offer. Noen mistet sine kjære inne på feltet. Det var et stort offer. Jeg har derfor spurt meg om hva som fikk dem til å tåle slike lidelser? Jeg er ikke i tvil om at hovedårsaken var gjenkjærlighet til Jesus, Han som betydde alt for dem.

av Jan Erik Lehre

Dette preger formidlingen av kallet, gjennom forkynnelsen deres. Jeg har funnet frem en sterk historie som en gammel misjonær, Asbjørn Aavik fortalte: Les videre

Matthews radikale forandring

Faren hans var en kjent hinduprest. Matthew skulle følge i farens fotspor, bli prest og overhode for 101 landsbyer. Men noe skjedde som forandret planene radikalt.

Utpekt til å være «en hellig mann»
38 år gamle Matthew er sønn av en høyt respektert hinduprest i et større hindutempel i India. Planen var at også han skulle bli prest, og etterhvert overhode for 101 landsbyer. Mange kom til ham for å bli helbredet, få råd og bli velsignet. De hadde med mat eller gaver og tilba ham, for de trodde han hadde overnaturlige krefter. Les videre

Lengsel etter evangeliet i India

Behovet for biblar i India aukar. Litteraturmisjonen arbeider for å få omsett bibelen til moderne hindi.

av Gunnar Andås

India har eit folketal på 1,2 miljardar menneske. Sjølv om Kina har 1,3 miljardar, over 100 millionar fleire, reknar ein med at India har tatt igjen Kina i folketal i løpet av dei neste 10 åra. Les videre

Frykt ikke!

Frykt ikke! – står det i Guds ord. Flere steder med utropstegn. Men om vi ser hva som skjer rundt i verden, ser det da virkelig ut til å være nok å frykte for. Hvordan henger dette sammen?

I dag har jeg lest om 21 koptiske kristne unge menn og deres bekjennelse inn i døden. Broren til to av de som ble halshugget forteller om en frimodig tro på Jesus Kristus som sin Herre. Les videre

Stor hunger etter Guds ord i Midtausten

Omveltningane i dei ulike landa i Midt-austen er stadig i mediene. Vanlegvis vert det sett fokus på opprør, uro og krig. Sjelden høyrer vi korleis desse omveltningane påverkar folk flest.

Misjonstrykkeriet på Sri Lanka har siste åra sendt fleire hundre tusen arabiske nytestamente til ulike land i Midtausten. Berre siste året har vi trykt 120 000 arabiske biblar. Rapportane vi får frå ulike land i denne regionen er svært oppmuntrande, men også utfordrande. Les videre

Til India med Markusevangelier

–Som å være midt i Apostelgjerningene

I 2013 ble det trykket tre millioner Markus-evangelier på 13 ulike språk og sendt til India. Der har lokale kontakter gått fra dør til dør og delt ut. Evangeliene blir også brukt som lærebøker i leseopplæring for svært fattige mennesker. Mange av dem finner veien til Jesus. Les videre

Enok – mannen som vandret med Gud

Enok vandret med Gud

Enok – mannen som vandret med Gud

– sammendrag av Per Horntvedts tale under Litteraturmisjonens jubileumsfeiring på Sri Lanka. ved Roar Haldorsen Strat.

Skriftsteder: 1 Mos 5,21-23 ; Hebr 11,5-6 og Judas v 14-15

Vendepunktet
Enok er kjent for bibellesere som mannen som vandret med Gud. Det kom et vendepunkt i Enoks liv da han var 65 år. Da ble sønnen Metusjalah født. Siden vandret Enok med Gud i 300 år inntil Gud tok han til seg. Les videre