Å vandre i Guds plan

Fremhevet

Vi ønsker alle å vite hva fremtiden vil bringe. For eksempel har banksektoren bruk for prognoser om markedet for at de skal forstå hvor det er best å investere. Mange mennesker, spesielt i vesten, bruker mye tid, energi og penger for å forberede seg på fremtiden – det usikre og det ukjente.

av Daniel Kort

Ja, vi har bruk for å være ansvarlige og legge planer for fremtiden. Josef gav råd til Farao om å bygge opp et kornlager gjennom syv gode år, fordi hungersnød ville komme. Men hvordan kan vi vite når vi bør forberede oss på fremtiden, og om det skjer ut fra frykt og derfor blir usunt? Les videre

Bibeltrykkeriet – et redskap i Guds hånd

«Vær stille og kjenn at jeg er Gud!» (Salme 46:10).

Den siste tiden har jeg ofte støtt på lignende skriftsteder eller taler rundt dette temaet. Det er godt å ta tid til refleksjon, spesielt ved årsskifte, men også rundt påske, når vi minnes om sentrum for vår tro på Jesus. I travle tider med stor arbeidsmengde og mye ansvar, kaller Herren oss til å komme til Ham og hvile.

av Daniel Kort, salgs- og prosjektleder Les videre

Han talte og det skjedde,

– han baud og så stod det der.

av Gunnar Andås, styreleier for bibeltrykkeriet

Guds ord har hatt ein sentral plass gjennom heile historia. Då Gud skapte verda, skapte han den ved sitt ord: Han sa, vert lys og det var lys. Salmisten seier: han talte og det skjedde, han baud og så stor det der. Les videre

Markusevangeliet blir til liv i India

1500 evangelistar har delt ut meir enn 10 millionar Markusevangelier i India. I samtale med ein av desse evangelistane får vi høyre at 400 menneske no samlast regelmessig til bibellesing og bøn kvar veke som eit resultat av dei Markusevangelia han har delt ut.

av Gunnar Andås

Shivanna har bakgrunn som Hindu, og arbeidde tidlegare i eit boktrykkeri. Ein pastor som var kunde der, brukte å vitne om Jesus, men Shivanna var alltid avvisande til det han høyrde. Til tider kunne han blåse røyk rett i ansiktet på pastoren berre for å vise kor lite han respekterte han og det han stod for. Vi lar Shivanna sjølv få fortelle vidare kva som skjedde: Les videre