Ny nettside og facebookside

Fremhevet

– LItteraturmisjonen skifter navn til Bibelmisjonen Sporos

Litteraturmisjonen ble stiftet i år 2000. Siden den gang har den spredt Guds Ord til millioner av mennesker. Ved 20 års jubileet 🎉, høsten 2020 skiftet misjonen navn til Bibelmisjonen Sporos. Dette for bedre å vise hva bibelmisjonen driver med. Sporos er gresk og betyr såkorn.

Ny nettside ble lansert i 2021 hvor Torgeir Henden er ny nettredaktør. bibelmisjonen.no

Velkommen også til Bibelmisjonen Sporos Facebook sider, hvor du stadig blir oppdatert med nyheter fra misjonen. facebook.com/bibelmisjonen

Få vårt blad Sporos

Sporos 2019 nr 1-forsideSporos er vårt misjonsblad som blir trykket i Sri Lanka.
Sporos betyr såkorn på gresk. Såkornet er Guds ord.

Bli inspirert og bli oppdatert på vårt arbeid.

Vi sender deg gjerne bladet gratis – som utkommer to ganger i året.

Fyll ut info under – og vi sender deg bladet.

Arkiv over tidligere utgitte blader.

Sporos 2019 nr 1-forside Sporos 2018 nr 2-brev Sporos 2018 nr 1-forside
Sporos 2019-1 Helsing frå Litteraturmisjonen Sporos 2018-1
Sporos 2017 nr 2-forside Sporos 2017 nr 1-forside Sporos 2016 nr 2 (Dagen bilag)
Sporos 2017-2 Sporos 2017-1 Sporos 2016-2 (Bilag til Dagen)

Takk til Arnfinn Holten

portrett-arnfinn-holtenArnfinn Holten har vært daglig leder og sekretær i Litteraturmisjonen siden 2005. Han hadde akkurat da blitt tidlig pensjonist, og var rede til å ta på seg nye oppgaver. Arnfinn har gode kunnskaper om administrasjon og et varmt hjerte for misjonen. En med de gaver og utrustning som Litteraturmisjonen trengte. Alle medarbeiderne i Litteraturmisjonen er ulønnede. Les videre

Vær med å gi folk Bibelen – verdens viktigste bok

Loren Cunningham – Stifteren av organisasjonen «Ungdom i Oppdrag» – viser i sin bok «Verdens viktigste bok», hvor viktig Bibelen er for utviklingen av velferd og demokrati. Det er viktig å spre Bibelen til alle folkeslag. Her finnes evangeliet om Jesu frelsergjerning som hjelper oss til et nært og rett forhold til Gud. Og her finnes inspirasjon og utfordring til tjeneste for våre medmennesker. Les videre

Rapport 2014 – Økt åpenhet for kristen tro

I 2014 kom det inn kr 3.505.175 fra Litteraturmisjonens givere. En varm takk til alle som ved sin gave er med å sprer Bibelen til store folkegrupper i øst! Gavene gjorde det mulig for Litteraturmisjonen å blant annet finansiere 209.000 bibler på kinesisk og 60.060 på arabisk, samt 2.589.990 eksemplar av Markusevangeliet på språk som brukes i India. Dette ble trykket og innbundet ved Litteraturmisjonens trykkeri New Life Literature på Sri Lanka. Les videre

Gjensyn med Sri Lanka, 21 år senere

Magnhild forteller fra møte med Sri Lanka og trykkeriet 21 år etter at vi forlot øya …

– Fremdeles spør buddhistene på Galle Face etter litteratur, forteller Magnhild. Ekteparet Thorstensen var med i oppstarten på NLL. Nå har de vært tilbake for å delta på 30-årsjubiléet for trykkeriet. Her er Magnhilds rapport:

Magnhild og Gunnar Thorstensen

Magnhild og Gunnar Thorstensen tjente trofast ved trykkeriet helt fra oppstarten

Det mest gledelige ved å komme tilbake til Sri Lanka, var å oppleve at NLL trykkeriet – som for 30 år siden ble til av Guds endeløse mirakler, fremdeles var i fullt arbeid, i en utvidet moderne form. For å trykke Guds ord til en verden i nød. Massevis av paller med bibler på forskjellige språk ble klargjort av ivrige hender og maskiner  Det var gripende. Les videre

Gunnars gjensyn med Sri Lanka

Gunnar forteller fra møte med Sri Lanka og trykkeriet 21 år etter at vi forlot øya …

– Følelsen ved å komme ned i trykkeriet kan ikke beskrives, sier Gunnar.

– Fremdeles spør buddhistene på Galle Face etter litteratur, forteller Magnhild. Ekteparet Thorstensen var med i oppstarten på NLL. Nå har de vært tilbake for å delta på 30-årsjubiléet for trykkeriet. Her er Gunnars rapport:

«De sår med gråt og høster med fryderop!» Les videre

Pionerene på Sri Lanka

Terror og krig er stadig i nyhetsbildet de årene borgerkrigen er i Sri Lanka. Men Gud holder sin hånd over modige pionerarbeidere de første årene.

Sporos 2014-09 Gunnar og Magnhild Thorstensen

Gunnar og Magnhild Thorstensen med barna Stig og Siri og Hildur og Arnfinn Andås

Gjennom natten til den 21. august 1984 kruser det store flyet fra Pakistan mot Colombo. Ombord er to familier, fire voksne og åtte barn. Les videre

Rapport fra 2013 Stor satsing på Markus evangeliet til India

Hjertelig takk til alle som står med oss, ber for oss og støtter oss økonomisk til trykking og utdeling av bibler!

I 2013 ble det ved Litteraturmisjonens trykkeri i Sri Lanka trykket 100.000 små (2 USD pr. stk) og 100.000 store (2,85 USD pr. stk) bibler på kinesisk, hvorav de siste 20.000 ble trykket og sendt rett over nyttår. Dette koster 2,8 millioner norske kroner.

Et annet viktig prosjekt er trykkingen av det nye testamentet (NT) på arabisk. Les videre