Skatten i leirkrukker

2012-02 JEL

av Jan Erik Lehre

Det har vært spennende å være med i Litteraturmisjonen siden starten av. Det har ikke manglet på utfordringer. Både økonomiske, personalmessige og tekniske. Men hva er særmerket på denne lille misjonen? Gud har på forunderlig vis gitt oss det vi har trengt hele tiden.

Les videre

Mitt møte med Sri Lanka

Reisebrev fra Linda Askeland:

Linda Askeland besøkte trykkeriet

Linda Askeland besøkte trykkeriet

Min hovedhensikt med denne reisen var å besøke New Life Literature, trykkeriet som Litteraturmisjonen eier. Jeg fikk se de ulike produksjonsavdelingene, og de ulike prosessene hver enkelt bok må gjennom, fra typesetting til ferdig innbundet bok. Jeg fikk anledning til å snakke med daglig leder, Mr Bandula. En flott gudsmann, mild med autoritet, en nobel kombinasjon som fremmer respekt.

Les videre