Doble produksjonshastigheten?

Fremhevet

profil-nandaHvem er vi, og hva er vår oppgave?

Dette er et spørsmål som kommer opp i tankene når jeg tenker på misjonstrykkeriet her på Sri Lanka.
Vi er selvsagt et trykkeri som skal ha en forsvarlig forretningsdrift, men vårt motto er «å tjene de som tjener», og gjennom det være med å fullføre misjonsbefalingen. Slik sett har vi et mye større ansvar enn å drive et trykkeri. Les videre

Eit spennende besøk på trykkeriet

sporos-2016-01-paul-sundnesKva kan ein ikkje ikkje få utretta, med rett person på rett plass? Det var mitt sterkaste inntrykk frå dagane på trykkeriet i Sri Lanka.

av Paul Sundnes, redaktør bygderadio Vest

Mitt møte med NLL må kallast eit møte skapt av mange samanfallande hendingar. Eg har tru på spreiing av «Det glade evangelium» på alle språk, men har ikkje sett dette som mi oppgåve. Sjølv om eg har støtta Indre- og Ytremisjon gjennom aktivt arbeid, i mi lokale kyrkje, bedehus og lokalradioarbeid gjennom 25 år. Les videre

Takk Nathan – velkommen Gihan

Takk til Nathan

sporos-2016-01-nathan

Nathan Varner – har gjort en fantastisk innsats på trykkeriet.

Det skjer stadig forandingar ved trykkeriet på Sri Lanka. Nokre reiser og andre kjem. I to år har vi hatt gleda av å ha ein ung mann frå USA som medarbeidar, Nathan Varner. Han arbeidde i førtrykksavdelinga og gjorde ein god jobb der. Vi var alle lei oss for at avtaleperioden hans gjekk mot slutten. Vi er svært takksame for den innsatsen Nathan gjorde på alle måtar, og vi ynskjer han Guds velsigning i hans vidare arbeid i USA.

Les videre

Ny presse

Ny presse auka kapasiteten å bibeltrykking med 50 prosent!

Stadig kjem det inn nye maskiner på trykkeriet til New Life Literature på Sri Lanka.

Den siste tilveksten er denne pressa som vart kjøpt ny frå India.

Pressa er spesiallaga for bibel­trykking, og ein reknar med at den såleis vil vere med å auke kapasiteten på trykkeriet med 50 prosent.

sporos-2015-2-ny-presse01

Den nye pressa ferdig installert

Les videre

Be for misjonstrykkeriet

Misjonstrykkeriet på Sri Lanka er stadig i utvikling. Mange av dei som var med på jubileumsfeiringa ved trykkeriet hadde også vore på trykkeriet tidlegare. Ein av dei mange kommentarane vi fekk, var at dei såg stor forandring på til dømes ombyggingar, oppussingar, nye maskiner, betre orden i og omkring fabrikken. Styret  kan legge til rette for slike forbetringar, men utan ein god og dyktig stab ved trykkeriet, hadde vi vore ganske hjelpelause. Les videre

Stor etterspørsel etter bibler i Midtøsten

Daniel Kort i samtale med samarbeidspartnere i Midt-Østen

Daniel Kort (nr. 2 fra venstre) i samtale med samarbeidspartnere fra Midtøsten

Daniel Kort har nylig besøkt en av våre samarbeidspartnere. Her er hans rapport:

«Høsten er moden, men arbeiderne er få», er et utsagn jeg hørte mange ganger i løpet av mitt besøk i Midtøsten nylig. Det er spennende når vi ser at Gud gjør noe nytt i verden rundt oss. Det styrker oss i troen, gir oss nytt mot og motivasjon. Les videre

Bønnen om 1 million US dollar

Sporos 2014-1 04 trykkeriet i 1984

Bibeltrykkeriet i 1985

Bibeltrykkeriet på Sri Lanka er 30 år. Gunnar Thorsten tjente som misjonær og leder ved trykkeriet fra 1984 – 1993 med familien. Her tar misjonshelten et tilbakeblikk.

Når vi nå ser tilbake på 30 års drift av bibeltrykkeriet, New Life Litterature, på Sri Lanka, så er det med takk til Gud for alle de under som har skjedd. Les videre

Produksjonen auka med 50% i 2012

av Gunnar Andås2012-02 arabiske nt

Styret for trykkeriet konstaterer med glede at produksjonen har auka med 50 prosent i 2012 samanlikna med 2011.
Litteraturmisjonen sitt trykkeri på Sri Lanka har vore i jamn vekst i mange år. Sidan starten i 1984, har det likevel vore noko vandring i motbakke. Vi har stadig møtt nye utfordringar. Styret for trykkeriet har Les videre