NT til 6 minoritetsspråk i sørvest India

Fremhevet

sporos-2019-2_AJB

Anne Johanne Botterud sammen med to av bibeloversetterne

Litteraturmisjonen og Evangelisk Orientmisjon har tatt på seg et felles ansvar for å skaffe finansiering til så mange nye minoritetsspråk som mulig i India. I august 2019 var det en markering i samband med overlevering av Det Nye Testamentet på seks nye minoritetsspråk i Sørvest-India.

Anne Johanne Botterud fra Evangelisk Orientmisjon var til stede under denne høytideligheten: Les videre

Tjene dem som tjener

portrett_Svend_Svendsen_cropav Svend T. Svendsen

New Life Literature har helt fra starten hatt et motto om å tjene dem som tjener. Vi ønsker med andre ord å få være et redskap disponibelt ikke bare for våre egne prosjekt, men like mye for alle andre evangeliske misjoner og menigheter. Når vi får lov å trykke og sende Guds ord til mange land rundt om i verden, er vi såre klar over at vi bare spiller en liten rolle i den store sammenhengen.

Les videre

Takk!

sporos-2019-2 hjerteTakk for gaver til trykking av bibler og Det nye testamentet! 
av Arnfinn J. Holten

En varm takk til alle som har gitt gaver til Litteraturmisjonen til trykking av bibler, Markusevangelier og det nye testamente!

I 2019 er det kommet inn omkring 1500 000 kr til dette.

I tillegg er det gitt løfter for litt over 2 millioner kroner til ny trykkemaskin for misjonens trykkeri på Sri Lanka. Les videre

Doble produksjonshastigheten?

Fremhevet

profil-nandaHvem er vi, og hva er vår oppgave?

Dette er et spørsmål som kommer opp i tankene når jeg tenker på misjonstrykkeriet her på Sri Lanka.
Vi er selvsagt et trykkeri som skal ha en forsvarlig forretningsdrift, men vårt motto er «å tjene de som tjener», og gjennom det være med å fullføre misjonsbefalingen. Slik sett har vi et mye større ansvar enn å drive et trykkeri. Les videre

Bibler til Syria

sporos-2017-2-map-syria450Nå trykkes og leveres 60.000 arabiske bibler til landet, men behovet er stort.

New Life Literature på Sri Lanka har i flere år trykket bibler og nytestamenter for Midt-Østen. De fleste av disse har en lettforståelig arabisk oversettelse. Så langt er det totalt sett snakk om flere hundre tusen bibler og nytestamenter. Les videre

Vitnemål frå ein flyktning

Sporos-2017-2-flickr_refugeeHan fekk NT frå Litteraturmisjonen

«For ei tid tilbake måtte eg flykte frå heimlandet mitt i Nord-Afrika for å søkje sikkerheit i eit av nabolanda

«Eg gjekk inn i ei kyrkje der, etter som eg forstod at dei gav gratis hjelp til folk utan å spørre kva religion dei tilhøyrde. Der fekk eg ei t-skjorte, og då eg gjekk, var det nokon som også gav meg eit nytestamente.» Les videre

Populære nytestamenter

Asias-Millioner-des 2017Evangelisk Orientmisjon sin styreleder, Arild Nordlie (68), kom nylig hjem fra en lang reise til India og Kina. I India var han med å dele ut nytestamenter til Sakachep-folket. – Det var første gang de fikk lese Guds Ord på sitt eget språk. Det gjorde et sterkt inntrykk, forteller Arild.

av Christine Kristoffersen, Evangelisk Orient Misjon Les videre

Kinas umettelige bibelbehov

av Gunnar Andås

Antall kristne i Kina vokser stadig. Hvor mange kristne det er i landet, kan være vanskelig å fastslå, men i følge Operation World er det 105 000 000 kristne i landet. Andre hevder at antallet nå er nærmere 150 millioner. I følge den samme kilden, er det en årlig vekst på 2,7 %. Det utgjør en vokster på 2 835 000 nye kristne hvert år, eller 7800 nye kristne hver eneste dag. Les videre

Vær med å gi folk Bibelen – verdens viktigste bok

Loren Cunningham – Stifteren av organisasjonen «Ungdom i Oppdrag» – viser i sin bok «Verdens viktigste bok», hvor viktig Bibelen er for utviklingen av velferd og demokrati. Det er viktig å spre Bibelen til alle folkeslag. Her finnes evangeliet om Jesu frelsergjerning som hjelper oss til et nært og rett forhold til Gud. Og her finnes inspirasjon og utfordring til tjeneste for våre medmennesker. Les videre

Eit spennende besøk på trykkeriet

sporos-2016-01-paul-sundnesKva kan ein ikkje ikkje få utretta, med rett person på rett plass? Det var mitt sterkaste inntrykk frå dagane på trykkeriet i Sri Lanka.

av Paul Sundnes, redaktør bygderadio Vest

Mitt møte med NLL må kallast eit møte skapt av mange samanfallande hendingar. Eg har tru på spreiing av «Det glade evangelium» på alle språk, men har ikkje sett dette som mi oppgåve. Sjølv om eg har støtta Indre- og Ytremisjon gjennom aktivt arbeid, i mi lokale kyrkje, bedehus og lokalradioarbeid gjennom 25 år. Les videre