NT til 6 minoritetsspråk i sørvest India

Fremhevet

sporos-2019-2_AJB

Anne Johanne Botterud sammen med to av bibeloversetterne

Litteraturmisjonen og Evangelisk Orientmisjon har tatt på seg et felles ansvar for å skaffe finansiering til så mange nye minoritetsspråk som mulig i India. I august 2019 var det en markering i samband med overlevering av Det Nye Testamentet på seks nye minoritetsspråk i Sørvest-India.

Anne Johanne Botterud fra Evangelisk Orientmisjon var til stede under denne høytideligheten: Les videre

Tjene dem som tjener

portrett_Svend_Svendsen_cropav Svend T. Svendsen

New Life Literature har helt fra starten hatt et motto om å tjene dem som tjener. Vi ønsker med andre ord å få være et redskap disponibelt ikke bare for våre egne prosjekt, men like mye for alle andre evangeliske misjoner og menigheter. Når vi får lov å trykke og sende Guds ord til mange land rundt om i verden, er vi såre klar over at vi bare spiller en liten rolle i den store sammenhengen.

Les videre

Takk!

sporos-2019-2 hjerteTakk for gaver til trykking av bibler og Det nye testamentet! 
av Arnfinn J. Holten

En varm takk til alle som har gitt gaver til Litteraturmisjonen til trykking av bibler, Markusevangelier og det nye testamente!

I 2019 er det kommet inn omkring 1500 000 kr til dette.

I tillegg er det gitt løfter for litt over 2 millioner kroner til ny trykkemaskin for misjonens trykkeri på Sri Lanka. Les videre

Doble produksjonshastigheten?

Fremhevet

profil-nandaHvem er vi, og hva er vår oppgave?

Dette er et spørsmål som kommer opp i tankene når jeg tenker på misjonstrykkeriet her på Sri Lanka.
Vi er selvsagt et trykkeri som skal ha en forsvarlig forretningsdrift, men vårt motto er «å tjene de som tjener», og gjennom det være med å fullføre misjonsbefalingen. Slik sett har vi et mye større ansvar enn å drive et trykkeri. Les videre