Siste nytt fra arbeidet

Litteraturmisjonens sekretær har ordet

av Arnfinn J. Holten

Jesus er veien, sannheten og livet!

Under det siste måltidet Jesus hadde med sine 12 nærmeste disipler, spurte Tomas: «Herre, vi vet ikke hvor du går. Hvordan kan vi da vite veien?» Jesus svarte: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg.» Og da Jesus sto anklaget for Pilatus og forventet dødsdommen, sa han: «For å vitne om sannheten er jeg født.» Les videre

Rapport 2014 – Økt åpenhet for kristen tro

I 2014 kom det inn kr 3.505.175 fra Litteraturmisjonens givere. En varm takk til alle som ved sin gave er med å sprer Bibelen til store folkegrupper i øst! Gavene gjorde det mulig for Litteraturmisjonen å blant annet finansiere 209.000 bibler på kinesisk og 60.060 på arabisk, samt 2.589.990 eksemplar av Markusevangeliet på språk som brukes i India. Dette ble trykket og innbundet ved Litteraturmisjonens trykkeri New Life Literature på Sri Lanka. Les videre

Rapport fra 2013 Stor satsing på Markus evangeliet til India

Hjertelig takk til alle som står med oss, ber for oss og støtter oss økonomisk til trykking og utdeling av bibler!

I 2013 ble det ved Litteraturmisjonens trykkeri i Sri Lanka trykket 100.000 små (2 USD pr. stk) og 100.000 store (2,85 USD pr. stk) bibler på kinesisk, hvorav de siste 20.000 ble trykket og sendt rett over nyttår. Dette koster 2,8 millioner norske kroner.

Et annet viktig prosjekt er trykkingen av det nye testamentet (NT) på arabisk. Les videre