42 folkegrupper får NT på sitt morsmål for første gang

Oppdatering på minoritetsspråk-prosjektet

Status mai 2019
I minoritetsspråk-prosjektet vårt har vi nå trykt og levert ut nytestamenter på 7 språk. Vi har 6 oversettelser til trykking nå. Vi får inn oversettelser til 13 nye språk i juli, og mot slutten av 2019 er det forventet trykking av ytterligere 16 språk. 42 folkegrupper som får evangeliet på sitt morsmål!

sporos 2019-1 bibler

Endelig får de Guds evige Ord, et Nytestamentet på sitt morsmål. Ser du gleden i øynene deres.

Rapport fra utdeling av NT på minoritetsspråk
Det var stor glede da dette folket i Sørøst-Asia fikk Nytestamentet. Bøkene ble bært over grensen og inn i landet i mindre pakker, av trofaste hender. Denne folkegruppen består av rundt 40 000 mennesker fordelt på 180 landsbyer. 70 % av dem er kristne. I arbeidet med å oversette Nytestamentet måtte det først utarbeides skriftsspråk, så dette er første gangen de har noe skriftlig på sitt morsmål. La oss be om at Guds ord skal bære rik frukt i blandt dette folket.

sporos 2019-1 unaadde faar bibel

GLEDE: Ditt ord er en lykt for min fot og et lys for min sti (Salme 119,105).