Seks nye språk i Kerala provinsen

I skrivende stund arbeider vi på trykkeriet med ferdiggjøring av nytestamenter på seks indiske språk som aldri tidligere har hatt Guds ord. Dersom alt går etter planen, skal nytestamentene overleveres ved en sermoni i sør-India i august 2019.

sporos-2019-1 kerala-indiaDet er snakk om små språkgrupper som bare teller noen få tusen hver, men likevel er språkene deres så forskjellig fra språkene omkring, at de ikke forstår hverandre. Noen av disse folkeslagene bor helt isolert fra andre grupper, og noen av dem har hverken tilgang til rent drikkevann, sanitæranlegg, helsestell eller skoler. De som måtte komme inn på en skole i nærheten, vil ha store problem med å følge undervisningen, siden all undervisning foregår på et fremendt språk.

Det er ikke bare Bibelen som mangler på disse språkene. Det har tidligere aldri blitt skrevet noe som helst, så det første som må gjøres er å utvikle skriftspråk. Oversettelses-teamene må lage både ordlister og gramatikk for hvert av språkene de arbeider med.

Denne boken handler om meg!
En kvinne som ble engasjert for å korrekturlese en av oversettelsene, utbrøt plutselig: «men denne boken handler om meg». Etterhvert som hun fortsatte å arbeide seg gjennom teksten ble hun mer og mer overbevist, og før hun var ferdig hadde hun overgitt livet sitt til Jesus. Guds ord er sannelig levende og kraftig.

En av dem som har engasjert seg i oversettelsesarbeidet hører selv til i en av disse språkgruppene. Da han ble frelst fikk han en brann etter å nå sitt eget folk med evangeliet, men han hadde store problem med å nå inn til dem, ettersom Guds ord ikke fanst på hans språk. Han begynte derfor på egen hånd å oversette noen av evangeliene. Men det slo ham etter hvert at selv om han etter lang tid kunne klare å oversette hele nytestamentet, så hadde han ikke penger til å få det trykt. Da han senere kom i kontakt med et oversettelsesteam som ville hjelpe han i arbeidet, opplevde han det som et bønnesvar.

I dag er oversettelsesarbeidet ferdig, og du som har støttet dette, du er det bønnesvaret som har skaffet midlene til å få oversettelsen trykt.