Prosjekt: Nytestamenter på minoritetsspråk

De lengter etter Guds Ord på sitt eget språk

Status og oppdatering:

2015
Litteraturmisjonen får kontakt med en bibeloversetterfamilie fra Word for the World. De får kontor på trykkeriet. Dette åpner mulighet til å trykke nytestamentet på nye språk i India.

2016
Evangelisk Orientmisjon blir med – og støtter arbeidet

2017

2018 – NT på sju språk
Nye oversettelser trykkes stadig. Dette året trykkes nytestamentet på sju nye språk.
Sakachep folket i Assam – provinsen i Nord-Øst India får nytestamentet på sitt språk. 

Det knyttes kontakter med andre misjonsorganisasjoner som vil støtte arbeid.

2019  – 29 nye språk

Våren: Trykking av nytestamenter på seks nye språk i Kerala provinsen.
Juli: Vi får inn oversettelser av 13 nye språk.

Mot slutten av året er det forventet trykking av ytterlige 16 nye språk.

Går alt etter planen
vil 52 folkegrupper få NT på sitt morsmål for første gang.

Støtt oss i bønn og økonomi for prosjektet