Gaver og medlemsskap i Litteraturmisjonen

Du kan bli medlem i Litteraturmisjonen. Dette koster 100 kroner pr. år. Dette gjør at vi kan opprettholde vår ordning med skattefrie gaver.

Skattefrie gaver inntil 40.000 kroner
Givere til Litteraturmisjonens arbeid kan få fradrag i inntekten før skatteberegning ved å sende inn personnummeret. Det kan skrives på innbetalingsblanketten eller i et brev, eller sendes som epost til oss.

Hver giver kan totalt få fradrag for gaver inntil kr 40.000 til godkjente organisasjoner. Personnummeret blir oppbevart fortrolig hos Solidus som er en serviceinstans for registrering av gaver. De behandler dette konfidensielt, i henhold til norsk lov.

Dersom du ønsker å være medlem og/eller gi en ny gave til bibelspredning har Litteraturmisjonens bankkonto 3991.04.29047.

Med hilsen Arnfinn J. Holten
administrasjonsleder