Organisering

Litteratumisjonens formål
Litteraturmisjonen er en frittstående, tverrkirkelig misjon som arbeider for å spre Guds ord til områder der Bibelen er vanskelig tilgjengelig. Litteraturmisjonen eier et misjonstrykkeri på Sri Lanka, New Life Literature (pvt) Ltd, der hundretusener av bibler blir trykt hvert år. Bibelprosjekt blir ofte gjennomført i samarbeid med andre misjonsorganisasjoner.

Litteratumisjonen er en videreføring av en del av det arbeidet som Hildur og Arnfinn Andaas i sin tid startet. Misjonen har ingen lønnet administrasjon i Norge, og alt arbeidet som blir gjort av styret eller daglig leder, blir utført på dugnadsbasis.

Litteraturmisjonen styre
Jan Erik Lehre (formann)
Reidar Skaiaa (nestformann)
Tore Svendsen (regnskapsfører)
Gunnar Thorstensen
Harald Thomas Endresen
Henning Myckland
Gunnar Andås
Linda Askeland

Roald Haldorsen Strat (vara)
Arnstein Misund (vara)
Arvid Stenbråten (vara)

Daglig leder:
Arnfinn Holten tlf 915 43 285, 32 14 54 88

Postadresse
Litteraturmisjonen
Postboks 3050
3501 Hønefoss

Styret for New Life Literature

Gunnar Andås (formann)
John Mosvold
Arne Sandvig
Gunnar Thorstensen
Jan Erik Lehre (vara)

Regnskap
Litteraturmisjonens regnskap blir ført av Tore Svendsen
Regnskapet er revidert av Revisor John Grøtvedt

Skattefrie gaver kan gis inntil 30.000 kroner.

Årsmøte:
Litteraturmisjonens årsmøte blir arrangert hvert år. Betalende medlemmer blir innkalt.
Årsmøtet blir ofte kombinert med et misjonsstevne der misjonsvennene kan møtes til inspirasjon og informasjon.

Sporos
Litteraturmisjonen gir ut bladet Sporos til de som ønsker det. Bladet forteller om vårt arbeid og har mange inspirerende artikler. Redaktør for bladet er Roar Haldorsen Strat. Bladet er populært og har over 3000 abonnementer.

Internett
Oppdatert informasjon finner du på våre Internettsider.

Litteraturmisjonen: www.litteraturmisjonen.no
New Life Literature (pvt) Ltd: www.newlife.lk