Tema: Guds Ord til de unådde

Litteraturmisjonens sommerstevne 26 – 28. juni

Velkommen til sommerstevnet på Bjorliheimen i Lesja kommune, Oppdal fylke.

Hovedtaler er  Roald Føreland, daglig leder for Evangelisk Orientmisjon.
Vi vil også høre taler og rapporter fra misjonærene Svend T. Svendsen og Daniel Kort.
Reidun og Olaf Andaas deltar med sang og musikk.

PROGRAM:

Fredag 26. juni
1700 Ankomst og registering
1800 Middag
1930 Kveldsmøte. Taler: Jan Erik Lehre

Lørdag 27. juni
0800 Frokost
0930 Bønn v/ Svend Svendsen
1000 Bibeltime. Taler: Daniel Kort
1130 Kaffe
1200 Informasjon om bibeltrykkingen v/ Daniel Kort, Svend Svendsen og Gunnar Andås
1300 Lunsj
1430 Årsmøte i Litteraturmisjonen
1630 Gruppemøte om arbeidet for å nå ut med bibler til lukkede land v/ Roald Føreland
1800 Middag
1930 Kveldsmøte. Taler: Roald Føreland
2100 Kaffe mv

Søndag 28. juni
0800 Frokost
0930 Bønn v/ Gunnar Andås
1000 Gudstjeneste. Taler: Roald Føreland.
Møteleder: Roar Haldorsen Strat
1130 Kaffe mv
1200 Temamøte og avslutning: Taler Daniel Kort
1400 Lunsj
1500 Hjemreise