Telefoner og postadresse

Litteraturmisjonen
Postboks 3050
3501 Hønefoss

tlf 915 43 285, 32 14 54 88

Administrasjon:
Daglig leder er Arnfinn J. Holten: Tlf 915 43 285
Styreleder for Litteraturmisjonen: Jan Erik Lehre. Tlf 986 17 973
Styreleder for trykkeriet: Gunnar Andås. Tlf 913 55 782